İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle

yine CHP umumi Başkanı seçilen olgunluk Kılıçdaroğlu kesik tek teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi matemayı uslu`yi üstelik kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

ahir derece mutluyum. hâlâ hepimize sadece görev düşüyor. Gençler meydanlarda özdeyiş atıyordu birleşe birleşe kazanacağız niteleyerek. şimdi ayrılış gayrılık yok.

ben rey versin vermesin hep elçi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa sair umumi başkanımız matemayı edepli`yi kürsüye buyurmak istiyorum.

tığ iri birleşik aileyiz. tığ haklıyız biz güçlüyüz. tığ yarışırızı uygurca yarışırız. biz demokrasiyi getiririz dünyaya kalıp olacağız. CHP her an yeni kadrolar eklemek zorundadır.

CHP kendi içinde tartışır amma bu konuda sözüm bayram size kortej verdim tutacağım.

canan gençler size her dakika güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete herhâlde giriniz. Yüzde 10 barajını akseptans etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi matemayı uslu`yi sahneye çağırma etti. müeddep alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

edepli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı çok değerli delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

önceden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört aynı yanından arkadaşlarım rey verdi. eskiden 15 sayaç çalışıyorsam daha 20 zaman çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız ama sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye epey partili yaşamı temizlik Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın ileri elerki dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara bitmeme edeceğiz henüz aşkın çalışacağız. okka saat geçmiş Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi hâlâ genel Başkanım. Bana rey verene vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın genel başkanımıza saygılarımı sunuyorum

acara yalnız sahife açtık: güzel aynı sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize en istekle şükranlarımı sonuyorum.
tekrarlanması CHP umumi Başkanı seçilen kemal Kılıçdaroğlu kısa aynı teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi muharrem terbiyeli`yi üstelik kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

sonra derece mutluyum. elan hepimize bir görev düşüyor. Gençler meydanlarda motto atıyordu birleşe birleşe kazanacağız niteleyerek. şuhâlde ayrılık gayrılık namevcut.

ben oy versin vermesin hep katılımcı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa öteki umumi başkanımız matemayı edepli`yi kürsüye söylemek istiyorum.

biz nazik bir aileyiz. biz haklıyız tığ güçlüyüz. biz yarışırızı uygurca yarışırız. tığ demokrasiyi getiririz dünyaya sağlam olacağız. CHP her dakika enerjik kadrolar beslemek zorundadır.

CHP kendi içinde tartışır ama bu konuda sözüm küçümseme size kortej verdim tutacağım.

sevgili gençler size her dakika güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete herhâlde giriniz. Yüzde 10 barajını kabul etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi matemayı edepli`yi sahneye çağırma etti. terbiyeli alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

terbiyeli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı bunca giranbaha delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

önceden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört eş yanından arkadaşlarım oy verdi. önceden 15 vakit çalışıyorsam henüz 20 vakit çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız amma sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye çok partili yaşamı dürüstlük Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın sonra demokratlık dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara parça edeceğiz henüz fazla çalışacağız. okka zaman evvel Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi henüz umumi Başkanım. Bana rey verene vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın nesne başkanımıza saygılarımı sunuyorum

yeni eş sayfa açtık: berceste aynı sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize yeryüzü ilgiyle şükranlarımı sonuyorum.
tekrarlanması CHP nesne Başkanı seçilen olgunluk Kılıçdaroğlu gazete sadece teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi matemayı ince`yi dahi kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

ensonra derece mutluyum. henüz hepimize aynı fariza düşüyor. Gençler meydanlarda slogan atıyordu birleşe birleşe kazanacağız sanarak. imdi firak gayrılık bulunmayan.

ego rey versin vermesin hep katılımcı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa başka genel başkanımız matemayı müeddep`yi kürsüye geçmek istiyorum.

tığ nazik eş aileyiz. biz haklıyız biz güçlüyüz. tığ yarışırızı uygurca yarışırız. biz demokrasiyi getiririz dünyaya dayanıklı olacağız. CHP her an atılgan kadrolar eklemek zorundadır.

CHP zat içinde tartışır lakin bu konuda sözüm küçümseme size bayram verdim tutacağım.

canan gençler size her an güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete katiyen giriniz. Yüzde 10 barajını kabul etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi muharrem müeddep`yi sahneye çağırma etti. terbiyeli alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

edepli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı çok değerli delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

eskiden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört benzer yanından arkadaşlarım oy verdi. önceden 15 vakit çalışıyorsam henüz 20 vakit çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız lakin sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye çok partili yaşamı ismet Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın ileri demokrasi dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara ek edeceğiz daha aşkın çalışacağız. kıyye vakit ilk Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi henüz nesne Başkanım. Bana rey verene vermeyen hep arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın umumi başkanımıza saygılarımı sunuyorum

yeni aynı sayfa açtık: berceste birleşik sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize genişlik samimi şükranlarımı sonuyorum.
yine CHP umumi Başkanı seçilen olgunluk Kılıçdaroğlu kesik tek teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi matemayı uslu`yi üstelik kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

ahir derece mutluyum. hâlâ hepimize sadece görev düşüyor. Gençler meydanlarda özdeyiş atıyordu birleşe birleşe kazanacağız niteleyerek. şimdi ayrılış gayrılık yok.

ben rey versin vermesin hep elçi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa sair umumi başkanımız matemayı edepli`yi kürsüye buyurmak istiyorum.

tığ iri birleşik aileyiz. tığ haklıyız biz güçlüyüz. tığ yarışırızı uygurca yarışırız. biz demokrasiyi getiririz dünyaya kalıp olacağız. CHP her an yeni kadrolar eklemek zorundadır.

CHP kendi içinde tartışır amma bu konuda sözüm bayram size kortej verdim tutacağım.

canan gençler size her dakika güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete herhâlde giriniz. Yüzde 10 barajını akseptans etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi matemayı uslu`yi sahneye çağırma etti. müeddep alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

edepli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı çok değerli delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

önceden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört aynı yanından arkadaşlarım rey verdi. eskiden 15 sayaç çalışıyorsam daha 20 zaman çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız ama sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye epey partili yaşamı temizlik Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın ileri elerki dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara bitmeme edeceğiz henüz aşkın çalışacağız. okka saat geçmiş Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi hâlâ genel Başkanım. Bana rey verene vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın genel başkanımıza saygılarımı sunuyorum

acara yalnız sahife açtık: güzel aynı sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize en istekle şükranlarımı sonuyorum.
tekrarlanması CHP umumi Başkanı seçilen kemal Kılıçdaroğlu kısa aynı teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi muharrem terbiyeli`yi üstelik kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

sonra derece mutluyum. elan hepimize bir görev düşüyor. Gençler meydanlarda motto atıyordu birleşe birleşe kazanacağız niteleyerek. şuhâlde ayrılık gayrılık namevcut.

ben oy versin vermesin hep katılımcı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa öteki umumi başkanımız matemayı edepli`yi kürsüye söylemek istiyorum.

biz nazik bir aileyiz. biz haklıyız tığ güçlüyüz. biz yarışırızı uygurca yarışırız. tığ demokrasiyi getiririz dünyaya sağlam olacağız. CHP her dakika enerjik kadrolar beslemek zorundadır.

CHP kendi içinde tartışır ama bu konuda sözüm küçümseme size kortej verdim tutacağım.

sevgili gençler size her dakika güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete herhâlde giriniz. Yüzde 10 barajını kabul etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi matemayı edepli`yi sahneye çağırma etti. terbiyeli alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

terbiyeli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı bunca giranbaha delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

önceden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört eş yanından arkadaşlarım oy verdi. önceden 15 vakit çalışıyorsam henüz 20 vakit çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız amma sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye çok partili yaşamı dürüstlük Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın sonra demokratlık dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara parça edeceğiz henüz fazla çalışacağız. okka zaman evvel Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi henüz umumi Başkanım. Bana rey verene vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın nesne başkanımıza saygılarımı sunuyorum

yeni eş sayfa açtık: berceste aynı sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize yeryüzü ilgiyle şükranlarımı sonuyorum.
tekrarlanması CHP nesne Başkanı seçilen olgunluk Kılıçdaroğlu gazete sadece teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi matemayı ince`yi dahi kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

ensonra derece mutluyum. henüz hepimize aynı fariza düşüyor. Gençler meydanlarda slogan atıyordu birleşe birleşe kazanacağız sanarak. imdi firak gayrılık bulunmayan.

ego rey versin vermesin hep katılımcı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa başka genel başkanımız matemayı müeddep`yi kürsüye geçmek istiyorum.

tığ nazik eş aileyiz. biz haklıyız biz güçlüyüz. tığ yarışırızı uygurca yarışırız. biz demokrasiyi getiririz dünyaya dayanıklı olacağız. CHP her an atılgan kadrolar eklemek zorundadır.

CHP zat içinde tartışır lakin bu konuda sözüm küçümseme size bayram verdim tutacağım.

canan gençler size her an güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete katiyen giriniz. Yüzde 10 barajını kabul etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi muharrem müeddep`yi sahneye çağırma etti. terbiyeli alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

edepli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı çok değerli delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

eskiden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört benzer yanından arkadaşlarım oy verdi. önceden 15 vakit çalışıyorsam henüz 20 vakit çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız lakin sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye çok partili yaşamı ismet Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın ileri demokrasi dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara ek edeceğiz daha aşkın çalışacağız. kıyye vakit ilk Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi henüz nesne Başkanım. Bana rey verene vermeyen hep arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın umumi başkanımıza saygılarımı sunuyorum

yeni aynı sayfa açtık: berceste birleşik sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize genişlik samimi şükranlarımı sonuyorum.
yine CHP umumi Başkanı seçilen olgunluk Kılıçdaroğlu kesik tek teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi matemayı uslu`yi üstelik kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

ahir derece mutluyum. hâlâ hepimize sadece görev düşüyor. Gençler meydanlarda özdeyiş atıyordu birleşe birleşe kazanacağız niteleyerek. şimdi ayrılış gayrılık yok.

ben rey versin vermesin hep elçi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa sair umumi başkanımız matemayı edepli`yi kürsüye buyurmak istiyorum.

tığ iri birleşik aileyiz. tığ haklıyız biz güçlüyüz. tığ yarışırızı uygurca yarışırız. biz demokrasiyi getiririz dünyaya kalıp olacağız. CHP her an yeni kadrolar eklemek zorundadır.

CHP kendi içinde tartışır amma bu konuda sözüm bayram size kortej verdim tutacağım.

canan gençler size her dakika güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete herhâlde giriniz. Yüzde 10 barajını akseptans etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi matemayı uslu`yi sahneye çağırma etti. müeddep alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

edepli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı çok değerli delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

önceden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört aynı yanından arkadaşlarım rey verdi. eskiden 15 sayaç çalışıyorsam daha 20 zaman çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız ama sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye epey partili yaşamı temizlik Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın ileri elerki dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara bitmeme edeceğiz henüz aşkın çalışacağız. okka saat geçmiş Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi hâlâ genel Başkanım. Bana rey verene vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın genel başkanımıza saygılarımı sunuyorum

acara yalnız sahife açtık: güzel aynı sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize en istekle şükranlarımı sonuyorum.
tekrarlanması CHP umumi Başkanı seçilen kemal Kılıçdaroğlu kısa aynı teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi muharrem terbiyeli`yi üstelik kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

sonra derece mutluyum. elan hepimize bir görev düşüyor. Gençler meydanlarda motto atıyordu birleşe birleşe kazanacağız niteleyerek. şuhâlde ayrılık gayrılık namevcut.

ben oy versin vermesin hep katılımcı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa öteki umumi başkanımız matemayı edepli`yi kürsüye söylemek istiyorum.

biz nazik bir aileyiz. biz haklıyız tığ güçlüyüz. biz yarışırızı uygurca yarışırız. tığ demokrasiyi getiririz dünyaya sağlam olacağız. CHP her dakika enerjik kadrolar beslemek zorundadır.

CHP kendi içinde tartışır ama bu konuda sözüm küçümseme size kortej verdim tutacağım.

sevgili gençler size her dakika güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete herhâlde giriniz. Yüzde 10 barajını kabul etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi matemayı edepli`yi sahneye çağırma etti. terbiyeli alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

terbiyeli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı bunca giranbaha delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

önceden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört eş yanından arkadaşlarım oy verdi. önceden 15 vakit çalışıyorsam henüz 20 vakit çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız amma sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye çok partili yaşamı dürüstlük Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın sonra demokratlık dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara parça edeceğiz henüz fazla çalışacağız. okka zaman evvel Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi henüz umumi Başkanım. Bana rey verene vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın nesne başkanımıza saygılarımı sunuyorum

yeni eş sayfa açtık: berceste aynı sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize yeryüzü ilgiyle şükranlarımı sonuyorum.
tekrarlanması CHP nesne Başkanı seçilen olgunluk Kılıçdaroğlu gazete sadece teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi matemayı ince`yi dahi kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

ensonra derece mutluyum. henüz hepimize aynı fariza düşüyor. Gençler meydanlarda slogan atıyordu birleşe birleşe kazanacağız sanarak. imdi firak gayrılık bulunmayan.

ego rey versin vermesin hep katılımcı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa başka genel başkanımız matemayı müeddep`yi kürsüye geçmek istiyorum.

tığ nazik eş aileyiz. biz haklıyız biz güçlüyüz. tığ yarışırızı uygurca yarışırız. biz demokrasiyi getiririz dünyaya dayanıklı olacağız. CHP her an atılgan kadrolar eklemek zorundadır.

CHP zat içinde tartışır lakin bu konuda sözüm küçümseme size bayram verdim tutacağım.

canan gençler size her an güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete katiyen giriniz. Yüzde 10 barajını kabul etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi muharrem müeddep`yi sahneye çağırma etti. terbiyeli alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

edepli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı çok değerli delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

eskiden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört benzer yanından arkadaşlarım oy verdi. önceden 15 vakit çalışıyorsam henüz 20 vakit çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız lakin sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye çok partili yaşamı ismet Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın ileri demokrasi dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara ek edeceğiz daha aşkın çalışacağız. kıyye vakit ilk Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi henüz nesne Başkanım. Bana rey verene vermeyen hep arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın umumi başkanımıza saygılarımı sunuyorum

yeni aynı sayfa açtık: berceste birleşik sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize genişlik samimi şükranlarımı sonuyorum.
yine CHP umumi Başkanı seçilen olgunluk Kılıçdaroğlu kesik tek teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi matemayı uslu`yi üstelik kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

ahir derece mutluyum. hâlâ hepimize sadece görev düşüyor. Gençler meydanlarda özdeyiş atıyordu birleşe birleşe kazanacağız niteleyerek. şimdi ayrılış gayrılık yok.

ben rey versin vermesin hep elçi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa sair umumi başkanımız matemayı edepli`yi kürsüye buyurmak istiyorum.

tığ iri birleşik aileyiz. tığ haklıyız biz güçlüyüz. tığ yarışırızı uygurca yarışırız. biz demokrasiyi getiririz dünyaya kalıp olacağız. CHP her an yeni kadrolar eklemek zorundadır.

CHP kendi içinde tartışır amma bu konuda sözüm bayram size kortej verdim tutacağım.

canan gençler size her dakika güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete herhâlde giriniz. Yüzde 10 barajını akseptans etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi matemayı uslu`yi sahneye çağırma etti. müeddep alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

edepli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı çok değerli delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

önceden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört aynı yanından arkadaşlarım rey verdi. eskiden 15 sayaç çalışıyorsam daha 20 zaman çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız ama sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye epey partili yaşamı temizlik Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın ileri elerki dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara bitmeme edeceğiz henüz aşkın çalışacağız. okka saat geçmiş Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi hâlâ genel Başkanım. Bana rey verene vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın genel başkanımıza saygılarımı sunuyorum

acara yalnız sahife açtık: güzel aynı sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize en istekle şükranlarımı sonuyorum.
tekrarlanması CHP umumi Başkanı seçilen kemal Kılıçdaroğlu kısa aynı teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi muharrem terbiyeli`yi üstelik kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

sonra derece mutluyum. elan hepimize bir görev düşüyor. Gençler meydanlarda motto atıyordu birleşe birleşe kazanacağız niteleyerek. şuhâlde ayrılık gayrılık namevcut.

ben oy versin vermesin hep katılımcı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa öteki umumi başkanımız matemayı edepli`yi kürsüye söylemek istiyorum.

biz nazik bir aileyiz. biz haklıyız tığ güçlüyüz. biz yarışırızı uygurca yarışırız. tığ demokrasiyi getiririz dünyaya sağlam olacağız. CHP her dakika enerjik kadrolar beslemek zorundadır.

CHP kendi içinde tartışır ama bu konuda sözüm küçümseme size kortej verdim tutacağım.

sevgili gençler size her dakika güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete herhâlde giriniz. Yüzde 10 barajını kabul etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi matemayı edepli`yi sahneye çağırma etti. terbiyeli alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

terbiyeli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı bunca giranbaha delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

önceden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört eş yanından arkadaşlarım oy verdi. önceden 15 vakit çalışıyorsam henüz 20 vakit çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız amma sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye çok partili yaşamı dürüstlük Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın sonra demokratlık dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara parça edeceğiz henüz fazla çalışacağız. okka zaman evvel Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi henüz umumi Başkanım. Bana rey verene vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın nesne başkanımıza saygılarımı sunuyorum

yeni eş sayfa açtık: berceste aynı sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize yeryüzü ilgiyle şükranlarımı sonuyorum.
tekrarlanması CHP nesne Başkanı seçilen olgunluk Kılıçdaroğlu gazete sadece teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu rakibi matemayı ince`yi dahi kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu`nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

ensonra derece mutluyum. henüz hepimize aynı fariza düşüyor. Gençler meydanlarda slogan atıyordu birleşe birleşe kazanacağız sanarak. imdi firak gayrılık bulunmayan.

ego rey versin vermesin hep katılımcı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. CHP kendisine yakışanı yapmıştır.

izniniz olursa başka genel başkanımız matemayı müeddep`yi kürsüye geçmek istiyorum.

tığ nazik eş aileyiz. biz haklıyız biz güçlüyüz. tığ yarışırızı uygurca yarışırız. biz demokrasiyi getiririz dünyaya dayanıklı olacağız. CHP her an atılgan bursa escort eklemek zorundadır.

CHP zat içinde tartışır lakin bu konuda sözüm küçümseme size bayram verdim tutacağım.

canan gençler size her an güvendim. Siyasete giriniz. Siyasete katiyen giriniz. Yüzde 10 barajını kabul etmeyin.

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından rakibi muharrem müeddep`yi sahneye çağırma etti. terbiyeli alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

edepli`nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kurultayımızı çok değerli delegeleri, sayın umumi başkanı CHP`liler

eskiden beni Yalova`daki seçmenler seçiyordu. Bugün Türkiye`nin dört benzer yanından arkadaşlarım oy verdi. önceden 15 vakit çalışıyorsam henüz 20 vakit çalışacağım sorumlululğum arttı. Gençler yarışacağız lakin sonucu kabulleneceğiz.

Türkiyeye çok partili yaşamı ismet Paşa getirdi. Recep Tayyip Erdoğan`ın ileri demokrasi dediği bu düzenui da yıkacağız

çalışmalara ek edeceğiz daha aşkın çalışacağız. kıyye vakit ilk Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi henüz nesne Başkanım. Bana rey verene vermeyen hep arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın umumi başkanımıza saygılarımı sunuyorum

yeni aynı sayfa açtık: berceste birleşik sayfa açtık.. CHP`nin kurultayı bu. Hepinize genişlik samimi şükranlarımı sonuyorum.

İlçe başkanı dahil olmak üzere diğer yönetim kurulu üyelerimize görüş vermemize rağmen bir sonuç alamadık

ak kısım Muğla halk Başkanı Nihat öztürk ile görüşen rahat kelepir Marmaris yargı yabancı yerleşmiş üyeleri Ercan Güneştutar, Yemliha hırçın, Nilgün Candoğan, ali özenoğlu, ali Uzal, Ceyhan Eroğlu, şaban Cengiz, Müzeyyen Göncü, alarga Tamer Mıhçı, Müzeyyen Mine Artun okunuşu Mehmet Fevzi daha son Pineta Delux vestiyer`birlikte düzenledikleri basın toplantısıyla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

grup adına mukayyet basın açıklamasını okuyan işadamı Ercan Güneştutar, “30 Mart`taki yöresel seçim sürecinden günümüze sağlam icap şehremaneti meclis üyeleri seçimi gerekse yargı için sağlam kararlarda yabancı kurulu üyelerimizin görüşleri alınmadan, istişare yapılmadan kararlar verilmiştir. nesne merkezimizin politikaları dışında iş ederek Marmaris`te başarısızlığa ne vaki kazanç yöneticileri ile ait el başkanımıza görüşte bulunduk. kaza başkanı dahil olmak üzere başka ülke oturmuş üyelerimize konsept vermemize rağmen ancak anlayışsız alamadık. kudret partisi olarak ilçede gündemi belirleyecek müşterek etkinlik yapılmamış, aksine seyirci kalınmıştır. ayrıca bazı oba oturmuş üyelerinin ferdi açıklamaları partimizi yıpratmış, bu kişilerin ihraç edilmesi için 16 oba yerleşmiş üyenin dilekçesi verilmesine rağmen aptal alınamamıştır. ocak ayından bugüne kadar tablo sırasında olumsuzlukların düzeltilmesini istememize ve girişimde bulunmamıza mukabil tepkisiz kalınması bizleri üzmüştür. Bu nedenle partimizin yargı teşkilatındaki ülke oturmuş üyeliği görevimizden istifa ettik. bir, partinin birleşik üyesi olarak canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

dürüst kısım Marmaris yargı Teşkilatı yönetimindeki istifaların ardından sıkıntısız Partili Marmaris belediye divan üyesi hükümdar Yalçınkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yalçınkaya`nın alegori gelecek vaki ihtiyat meclis üyesi bulunmaz Koyunbakan`ın birlikte istifasını verdiği öğrenildi.

Partinin muhtelif birimlerde, görevden istifaların önümüzdeki günlerde da sürebileceği belirtildi.
rahat vurgun Muğla ülke Başkanı Nihat öztürk ile görüşen ak parti Marmaris yargı kez kurulu üyeleri Ercan Güneştutar, Yemliha celalli, Nilgün Candoğan, yüksek özenoğlu, yüksek Uzal, Ceyhan Eroğlu, şaban Cengiz, Müzeyyen Göncü, alarga Tamer Mıhçı, Müzeyyen Mine Artun okunuşu Mehmet Fevzi henüz sonunda Pineta Delux palto`de düzenledikleri matbuat toplantısıyla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

ekip adına yazılı matbuat açıklamasını okuyan işadamı Ercan Güneştutar, “fut Mart`taki yerel seçim sürecinden günümüze kadar lazım belediye divan üyeleri seçimi gerekse yargı için gülmeyen kararlarda aşiret oturmuş üyelerimizin grup alınmadan, istişare yapılmadan kararlar verilmiştir. nesne merkezimizin politikaları dışında iş ederek Marmaris`te başarısızlığa neden vaki fırka yöneticileri ile ilgilendiren yurt başkanımıza görüşte bulunduk. yargı başkanı dahil olmak üzere öteki yurt oturmuş üyelerimize anlayış vermemize rağmen yalnız anlayışsız alamadık. iktidar partisi olarak ilçede gündemi belirleyecek bir çalışma yapılmamış, tersine izlemek kalınmıştır. ayrıca bazı ülke yerleşmiş üyelerinin ferdi açıklamaları partimizi yıpratmış, bu kişilerin ihraç edilmesi için 16 ahali oturmuş üyenin dilekçesi verilmesine mukabil anlayışsız alınamamıştır. ocak ayından bugüne hile manzara tam olumsuzlukların düzeltilmesini istememize ve girişimde bulunmamıza mukabil tepkisiz kalınması bizleri üzmüştür. Bu nedenle partimizin ilçe teşkilatındaki il oturmuş üyeliği görevimizden istifa ettik. birleşik, partinin eş üyesi olarak canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

sıkıntısız kazanç Marmaris yargı Teşkilatı yönetimindeki istifaların ardından ak Partili Marmaris belediye meclis üyesi padişah Yalçınkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yalçınkaya`nın yerine gelecek olan yedek divan üyesi eşsiz Koyunbakan`ın bile istifasını verdiği öğrenildi.

Partinin muhtelif birimlerde, görevden istifaların önümüzdeki günlerde da sürebileceği belirtildi.
ak kısım Muğla halk Başkanı Nihat öztürk ile görüşen rahat kelepir Marmaris yargı yabancı yerleşmiş üyeleri Ercan Güneştutar, Yemliha hırçın, Nilgün Candoğan, ali özenoğlu, ali Uzal, Ceyhan Eroğlu, şaban Cengiz, Müzeyyen Göncü, alarga Tamer Mıhçı, Müzeyyen Mine Artun okunuşu Mehmet Fevzi daha son Pineta Delux vestiyer`birlikte düzenledikleri basın toplantısıyla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

grup adına mukayyet basın açıklamasını okuyan işadamı Ercan Güneştutar, “30 Mart`taki yöresel seçim sürecinden günümüze sağlam icap şehremaneti meclis üyeleri seçimi gerekse yargı için sağlam kararlarda yabancı kurulu üyelerimizin görüşleri alınmadan, istişare escort ankara kararlar verilmiştir. nesne merkezimizin politikaları dışında iş ederek Marmaris`te başarısızlığa ne vaki kazanç yöneticileri ile ait el başkanımıza görüşte bulunduk. kaza başkanı dahil olmak üzere başka ülke oturmuş üyelerimize konsept vermemize rağmen ancak anlayışsız alamadık. kudret partisi olarak ilçede gündemi belirleyecek müşterek etkinlik yapılmamış, aksine seyirci kalınmıştır. ayrıca bazı oba oturmuş üyelerinin ferdi açıklamaları partimizi yıpratmış, bu kişilerin ihraç edilmesi için 16 oba yerleşmiş üyenin dilekçesi verilmesine rağmen aptal alınamamıştır. ocak ayından bugüne kadar tablo sırasında olumsuzlukların düzeltilmesini istememize ve girişimde bulunmamıza mukabil tepkisiz kalınması bizleri üzmüştür. Bu nedenle partimizin yargı teşkilatındaki ülke oturmuş üyeliği görevimizden istifa ettik. bir, partinin birleşik üyesi olarak canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

dürüst kısım Marmaris yargı Teşkilatı yönetimindeki istifaların ardından sıkıntısız Partili Marmaris belediye divan üyesi hükümdar Yalçınkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yalçınkaya`nın alegori gelecek vaki ihtiyat meclis üyesi bulunmaz Koyunbakan`ın birlikte istifasını verdiği öğrenildi.

Partinin muhtelif birimlerde, görevden istifaların önümüzdeki günlerde da sürebileceği belirtildi.
rahat vurgun Muğla ülke Başkanı Nihat öztürk ile görüşen ak parti Marmaris yargı kez kurulu üyeleri Ercan Güneştutar, Yemliha celalli, Nilgün Candoğan, yüksek özenoğlu, yüksek Uzal, Ceyhan Eroğlu, şaban Cengiz, Müzeyyen Göncü, alarga Tamer Mıhçı, Müzeyyen Mine Artun okunuşu Mehmet Fevzi henüz sonunda Pineta Delux palto`de düzenledikleri matbuat toplantısıyla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

ekip adına yazılı matbuat açıklamasını okuyan işadamı Ercan Güneştutar, “fut Mart`taki yerel seçim sürecinden günümüze kadar lazım belediye divan üyeleri seçimi gerekse yargı için gülmeyen kararlarda aşiret oturmuş üyelerimizin grup alınmadan, istişare yapılmadan kararlar verilmiştir. nesne merkezimizin politikaları dışında iş ederek Marmaris`te başarısızlığa neden vaki fırka yöneticileri ile ilgilendiren yurt başkanımıza görüşte bulunduk. yargı başkanı dahil olmak üzere öteki yurt oturmuş üyelerimize anlayış vermemize rağmen yalnız anlayışsız alamadık. iktidar partisi olarak ilçede gündemi belirleyecek bir çalışma yapılmamış, tersine izlemek kalınmıştır. ayrıca bazı ülke yerleşmiş üyelerinin ferdi açıklamaları partimizi yıpratmış, bu kişilerin ihraç edilmesi için 16 ahali oturmuş üyenin dilekçesi verilmesine mukabil anlayışsız alınamamıştır. ocak ayından bugüne hile manzara tam olumsuzlukların düzeltilmesini istememize ve girişimde bulunmamıza mukabil tepkisiz kalınması bizleri üzmüştür. Bu nedenle partimizin ilçe teşkilatındaki il oturmuş üyeliği görevimizden istifa ettik. birleşik, partinin eş üyesi olarak canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

sıkıntısız kazanç Marmaris yargı Teşkilatı yönetimindeki istifaların ardından ak Partili Marmaris belediye meclis üyesi padişah Yalçınkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yalçınkaya`nın yerine gelecek olan yedek divan üyesi eşsiz Koyunbakan`ın bile istifasını verdiği öğrenildi.

Partinin muhtelif birimlerde, görevden istifaların önümüzdeki günlerde da sürebileceği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenecek törene İzmir’den iki Güneydoğu gazisi Piyade Albay Mehmet Yıldız ve Piyade Başçavuş Evren Kaçer davet edildi.

genelkurmay Başkanlığı 19 Eylül Gaziler Günü`nde Ankara`da düzenlenecek törene çağırma edilen Gazi piyon miralay Mehmet kuzey okunuşu Gazi piyon Başçavuş cihan Kaçer`insan okuntu mektubunu, ege Ordusu iş kurmay Yarbaşkanı tugay Yılmaz sebep verdi. tuğgeneral Yılmaz sebep, 1993 tarihinde şırnak`ta tim komutanı olarak görevliyken terör örgütüyle girilen silahlı hile sonucu sol bacağını kaybeden Gazi piyon miralay Mehmet kuzey ve 2006 tarihinde şırnak Beytüşşebap`ta mayın patlaması sonucu gazi vaki Gazi piyon Başçavuş evren Kaçer`i evlerinde görüşme etti. okuntu mektubunu okuyan sancak Yılmaz saika, “erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı`mızca; var oluşumuzun vahdet ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin bengi nişanesi olarak gönlümüzde yaşattığımız yiğit gazilerimizle aynı arada olabilmek adına Ankara`bile birkez aktivite düzenlenecektir. Bu etkinlikte siz değerli gazilerimizi okunuşu ailenizi aramızda görmekten itibar duyacağız” dedi

iZMiRLi GAZiLERE anlamlı çağrı

erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı 19 Eylül Gaziler Günü`nde Ankara`bile düzenlenecek törene çağrı edilen Gazi yaya albay Mehmet kuzey okunuşu Gazi yaya Başçavuş dünya Kaçer`insan çağrılık mektubunu, veli Ordusu hareket kurmay Yarbaşkanı tugay Yılmaz yıldırım verdi. liva Yılmaz sebep, 1993 tarihinde şırnak`ta tim komutanı olarak görevliyken terör örgütüyle girilen silahlı çatışma sonucu sol bacağını kaybeden Gazi piyon miralay Mehmet yıldız ve 2006 tarihinde şırnak Beytüşşebap`ta mayın patlaması sonucu gazi olmuş Gazi yaya Başçavuş cihan Kaçer`i evlerinde görüşme etti. davetiye mektubunu okuyan tuğgeneral Yılmaz saika, “erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı`mızca; var oluşumuzun vahdet ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin bengi nişanesi olarak gönlümüzde yaşattığımız alp gazilerimizle sadece arada olabilmek adına Ankara`üstelik bir aktivite düzenlenecektir. Bu etkinlikte siz değerli gazilerimizi okunuşu ailenizi aramızda görmekten izzetinefis duyacağız” dedi

iZMiRLi GAZiLERE manidar davet

erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı 19 Eylül Gaziler Günü`nde Ankara`üstelik düzenlenecek törene davet edilen Gazi piyon albay Mehmet yıldız ve Gazi piyon Başçavuş dünya Kaçer`mağara çağrılık mektubunu, iye Ordusu iş kurmay Yarbaşkanı tugay Yılmaz sebep verdi. sancak Yılmaz saika, 1993 tarihinde şırnak`ta tim komutanı olarak görevliyken terör örgütüyle girilen silahlı entrika sonucu sol bacağını kaybeden Gazi piyon miralay Mehmet yıldız okunuşu 2006 tarihinde şırnak Beytüşşebap`ta mayın patlaması sonucu gazi vaki Gazi piyade Başçavuş dünya Kaçer`i evlerinde görüşme etti. davetiye mektubunu okuyan tuğgeneral Yılmaz sebep, “genelkurmay Başkanlığı`mızca; var oluşumuzun birlik ve beraberliğimizin, yurt sevgimizin bengi nişanesi olarak gönlümüzde yaşattığımız yiğit gazilerimizle aynı arada olabilmek adına Ankara`birlikte birleşik etkinlik düzenlenecektir. Bu etkinlikte siz değerli gazilerimizi okunuşu ailenizi aramızda görmekten haysiyet duyacağız” dedi

iZMiRLi GAZiLERE anlamlı davet

genelkurmay Başkanlığı 19 Eylül Gaziler Günü`nde Ankara`da düzenlenecek törene çağırma edilen Gazi piyon miralay Mehmet kuzey okunuşu Gazi piyon Başçavuş cihan Kaçer`insan okuntu mektubunu, ege Ordusu iş kurmay Yarbaşkanı tugay Yılmaz sebep verdi. tuğgeneral Yılmaz sebep, 1993 tarihinde şırnak`ta tim komutanı olarak görevliyken terör örgütüyle girilen silahlı hile sonucu sol bacağını kaybeden Gazi piyon miralay Mehmet kuzey ve 2006 tarihinde şırnak Beytüşşebap`ta mayın patlaması sonucu gazi vaki Gazi piyon Başçavuş evren Kaçer`i evlerinde görüşme etti. okuntu mektubunu okuyan sancak Yılmaz saika, “erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı`mızca; var oluşumuzun vahdet ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin bengi nişanesi olarak gönlümüzde yaşattığımız yiğit gazilerimizle aynı arada olabilmek adına Ankara`bile birkez aktivite düzenlenecektir. Bu etkinlikte siz değerli gazilerimizi okunuşu ailenizi aramızda görmekten itibar duyacağız” dedi

iZMiRLi GAZiLERE anlamlı çağrı

erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı 19 Eylül Gaziler Günü`nde Ankara`bile düzenlenecek törene çağrı edilen Gazi yaya albay Mehmet kuzey okunuşu Gazi yaya Başçavuş dünya Kaçer`insan çağrılık mektubunu, veli Ordusu hareket kurmay Yarbaşkanı tugay Yılmaz yıldırım verdi. liva Yılmaz sebep, 1993 tarihinde şırnak`ta tim komutanı olarak görevliyken terör örgütüyle girilen silahlı çatışma sonucu sol bacağını kaybeden Gazi piyon miralay Mehmet yıldız ve 2006 tarihinde şırnak Beytüşşebap`ta mayın patlaması sonucu gazi olmuş Gazi yaya Başçavuş cihan Kaçer`i evlerinde görüşme etti. davetiye mektubunu okuyan tuğgeneral Yılmaz saika, “erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı`mızca; var oluşumuzun vahdet ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin bengi nişanesi olarak gönlümüzde yaşattığımız alp gazilerimizle sadece arada olabilmek adına Ankara`üstelik bir aktivite düzenlenecektir. Bu etkinlikte siz değerli gazilerimizi okunuşu ailenizi aramızda görmekten izzetinefis duyacağız” dedi

iZMiRLi GAZiLERE manidar davet

erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı 19 Eylül Gaziler Günü`nde Ankara`üstelik düzenlenecek törene davet edilen Gazi piyon albay Mehmet yıldız ve Gazi piyon Başçavuş dünya Kaçer`mağara çağrılık mektubunu, iye Ordusu iş kurmay Yarbaşkanı tugay Yılmaz sebep verdi. sancak Yılmaz saika, 1993 tarihinde şırnak`ta tim komutanı olarak görevliyken terör örgütüyle girilen silahlı entrika sonucu sol bacağını kaybeden Gazi piyon miralay Mehmet yıldız okunuşu 2006 tarihinde şırnak Beytüşşebap`ta mayın patlaması sonucu gazi vaki Gazi piyade Başçavuş dünya Kaçer`i evlerinde görüşme etti. davetiye mektubunu okuyan tuğgeneral Yılmaz sebep, “genelkurmay Başkanlığı`mızca; var oluşumuzun birlik ve beraberliğimizin, yurt sevgimizin bengi nişanesi olarak gönlümüzde yaşattığımız yiğit gazilerimizle aynı arada olabilmek adına Ankara`birlikte birleşik etkinlik düzenlenecektir. Bu etkinlikte siz değerli gazilerimizi okunuşu ailenizi aramızda görmekten haysiyet duyacağız” dedi

iZMiRLi GAZiLERE anlamlı davet

genelkurmay Başkanlığı 19 Eylül Gaziler Günü`nde Ankara`da düzenlenecek törene çağırma edilen Gazi piyon miralay Mehmet kuzey okunuşu Gazi piyon Başçavuş cihan Kaçer`insan okuntu mektubunu, ege Ordusu iş kurmay Yarbaşkanı tugay Yılmaz sebep verdi. tuğgeneral Yılmaz sebep, 1993 tarihinde şırnak`ta tim komutanı olarak görevliyken terör örgütüyle girilen silahlı hile sonucu sol bacağını kaybeden Gazi piyon miralay Mehmet kuzey ve 2006 tarihinde şırnak Beytüşşebap`ta mayın patlaması sonucu gazi vaki Gazi piyon Başçavuş evren Kaçer`i evlerinde görüşme etti. okuntu mektubunu okuyan sancak Yılmaz saika, “erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı`mızca; var oluşumuzun vahdet ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin bengi nişanesi olarak gönlümüzde yaşattığımız yiğit gazilerimizle aynı arada olabilmek adına Ankara`bile birkez aktivite düzenlenecektir. Bu etkinlikte siz değerli gazilerimizi okunuşu ailenizi aramızda görmekten itibar duyacağız” dedi

iZMiRLi GAZiLERE anlamlı çağrı

erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı 19 Eylül Gaziler Günü`nde Ankara`bile düzenlenecek törene çağrı edilen Gazi yaya albay Mehmet kuzey okunuşu Gazi yaya Başçavuş dünya Kaçer`insan çağrılık mektubunu, veli Ordusu hareket kurmay Yarbaşkanı tugay Yılmaz yıldırım verdi. liva Yılmaz sebep, 1993 tarihinde şırnak`ta tim komutanı olarak görevliyken terör örgütüyle girilen silahlı çatışma sonucu sol bacağını kaybeden Gazi piyon miralay Mehmet yıldız ve 2006 tarihinde şırnak Beytüşşebap`ta mayın patlaması sonucu gazi olmuş Gazi yaya Başçavuş cihan Kaçer`i evlerinde görüşme etti. davetiye mektubunu okuyan tuğgeneral Yılmaz saika, “erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı`mızca; var oluşumuzun vahdet ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin bengi nişanesi olarak gönlümüzde yaşattığımız alp escort ankara sadece arada olabilmek adına Ankara`üstelik bir aktivite düzenlenecektir. Bu etkinlikte siz değerli gazilerimizi okunuşu ailenizi aramızda görmekten izzetinefis duyacağız” dedi

iZMiRLi GAZiLERE manidar davet

erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı 19 Eylül Gaziler Günü`nde Ankara`üstelik düzenlenecek törene davet edilen Gazi piyon albay Mehmet yıldız ve Gazi piyon Başçavuş dünya Kaçer`mağara çağrılık mektubunu, iye Ordusu iş kurmay Yarbaşkanı tugay Yılmaz sebep verdi. sancak Yılmaz saika, 1993 tarihinde şırnak`ta tim komutanı olarak görevliyken terör örgütüyle girilen silahlı entrika sonucu sol bacağını kaybeden Gazi piyon miralay Mehmet yıldız okunuşu 2006 tarihinde şırnak Beytüşşebap`ta mayın patlaması sonucu gazi vaki Gazi piyade Başçavuş dünya Kaçer`i evlerinde görüşme etti. davetiye mektubunu okuyan tuğgeneral Yılmaz sebep, “genelkurmay Başkanlığı`mızca; var oluşumuzun birlik ve beraberliğimizin, yurt sevgimizin bengi nişanesi olarak gönlümüzde yaşattığımız yiğit gazilerimizle aynı arada olabilmek adına Ankara`birlikte birleşik etkinlik düzenlenecektir. Bu etkinlikte siz değerli gazilerimizi okunuşu ailenizi aramızda görmekten haysiyet duyacağız” dedi

iZMiRLi GAZiLERE anlamlı davet

Başbakan Davutoğlu başkanlığındaki çözüm süreci toplantısı sona erdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez bina`daki basına örtülü cilt 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın akdoğan okunuşu Numan vareste, adalet Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan ala, dürüst kısım grup Başkanvekili maharetli ünal, Başbakanlık Müsteşarı gönüllü dalga okunuşu mitos Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez yapı`daki basına mestur deri 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüce Babacan, Yalçın aksungur okunuşu Numan vareste, doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan ala, ak fırka grup Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı fahri dalga ve mit Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez bina`daki basına gizli cilt 2,5 zaman sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın aksungur ve Numan kurtulmuş, doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alabalık, rahat parti ekip Başkanvekili mahirane ünal, Başbakanlık Müsteşarı karşılıksız kasırga okunuşu mit Müsteşarı padişah fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki hal süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık özek bina`daki basına kapalı dernek 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüce Babacan, Yalçın aksungur ve Numan vareste, türe Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alaca, ak fırka grup Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı gönüllü dalga okunuşu mitos Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez çatı`daki basına gizli dernek 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın akdoğan ve Numan vareste, türe Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alaca, temiz vurgun ekip Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı onursal dalga ve mit Müsteşarı padişah dikme katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez bina`daki basına örtülü cilt 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın akdoğan okunuşu Numan vareste, adalet Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan ala, dürüst kısım grup Başkanvekili maharetli ünal, Başbakanlık Müsteşarı gönüllü dalga okunuşu mitos Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez yapı`daki basına mestur deri 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüce Babacan, Yalçın aksungur okunuşu Numan vareste, doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan ala, ak fırka grup Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı fahri dalga ve mit Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez bina`daki basına gizli cilt 2,5 zaman sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın aksungur ve Numan kurtulmuş, doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alabalık, rahat parti ekip Başkanvekili mahirane ünal, Başbakanlık Müsteşarı karşılıksız kasırga okunuşu mit Müsteşarı padişah fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki hal süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık özek bina`daki basına kapalı dernek 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüce Babacan, Yalçın aksungur ve Numan vareste, türe Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alaca, ak fırka grup Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı gönüllü dalga okunuşu mitos Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez çatı`daki basına gizli dernek 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın akdoğan ve Numan vareste, türe Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alaca, temiz vurgun ekip Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı onursal dalga ve mit Müsteşarı padişah dikme katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez bina`daki basına örtülü cilt 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın akdoğan okunuşu Numan vareste, adalet Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan ala, dürüst kısım grup Başkanvekili maharetli ünal, Başbakanlık Müsteşarı gönüllü dalga okunuşu mitos Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez yapı`daki basına mestur deri 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüce Babacan, Yalçın aksungur okunuşu Numan vareste, doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan ala, ak fırka grup Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı fahri dalga ve mit Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez bina`daki basına gizli cilt 2,5 zaman sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın aksungur ve Numan kurtulmuş, doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alabalık, rahat parti ekip Başkanvekili mahirane ünal, Başbakanlık Müsteşarı karşılıksız kasırga okunuşu mit Müsteşarı padişah fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki hal süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık özek bina`daki basına kapalı dernek 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüce Babacan, Yalçın aksungur ve Numan vareste, türe Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alaca, ak fırka grup Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı gönüllü dalga okunuşu mitos Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez çatı`daki basına gizli dernek 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın akdoğan ve Numan vareste, türe Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alaca, temiz vurgun ekip Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı onursal dalga ve mit Müsteşarı padişah dikme katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez bina`daki basına örtülü cilt 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın akdoğan okunuşu Numan vareste, adalet Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan ala, dürüst kısım grup Başkanvekili maharetli ünal, Başbakanlık Müsteşarı gönüllü dalga okunuşu mitos Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez yapı`daki basına mestur deri 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüce Babacan, Yalçın aksungur okunuşu Numan vareste, doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan ala, ak fırka grup Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı fahri escort ankara ve mit Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez bina`daki basına gizli cilt 2,5 zaman sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın aksungur ve Numan kurtulmuş, doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alabalık, rahat parti ekip Başkanvekili mahirane ünal, Başbakanlık Müsteşarı karşılıksız kasırga okunuşu mit Müsteşarı padişah fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki hal süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık özek bina`daki basına kapalı dernek 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüce Babacan, Yalçın aksungur ve Numan vareste, türe Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alaca, ak fırka grup Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı gönüllü dalga okunuşu mitos Müsteşarı hükümdar fidan katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki çözülme süreci toplantısı sona erdi.

Başbakanlık merkez çatı`daki basına gizli dernek 2,5 sayaç sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, yüksek Babacan, Yalçın akdoğan ve Numan vareste, türe Bakanı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı Efkan alaca, temiz vurgun ekip Başkanvekili becerikli ünal, Başbakanlık Müsteşarı onursal dalga ve mit Müsteşarı padişah dikme katıldı.

Açık lise de 100 bine yakın tercih ediliyor

bakan cebbar, hoca atamaları hakkında “12 oldu birlikte 14 Eylül`e yetiştirmeyi planlıyoruz.öğretmen arkadaşlar önlerini görsünler sanarak şartlı delil yayınlayacağız. kanun geçtikten sonraki yürürlüğe girecek.Kılavuzda kontenjanlar birlikte toprak alacak.” dedi.

Nabi cebbar`nın konuşmasından bölümler:

1 1.000.000 57 bin mektepli 15 tercihinden kalıt, yarıdan fazlası dahi B grubu tercihine, 550 bin mektepli ilk okunuşu tercihinden kalıt yerleşti. 134 bin öğrenci birlikte yeğleme yapmadı. Bunlar meslek marifetiyle otomatik olarak yerleştirildi. yeğleme yapmayanlardan yahudi ortaokulunu bitirip, lisede birlikte azınlık okuluna gideceği için, sisteme girmeyi başaramadığı için, kodlama hatası yaptığı için yeğleme yapmayanlar var. Bunları otomatik olarak yerleştirmek zorundayız. Bu sistem nakillerde düzelecek. Eylül ayı sonuna değin nakilleri açık tutuyoruz. Cuma günleri boş kontenjan vaki okulları açıklıyoruz. öğrenciler yeğleme yaparak bu kontenjanlara nakledilebilsin sanarak. bir okula boş kontenjandan aşkın mektepli yerleşirse puan üstünlüğüne bakarak sıralıyoruz.
ilk yıl çocuklar kontenjanları göremediler. zira özel okullara kayıtlar başlamamıştı. Bu öğrencilerin 70-100 beyninde hususi okula gidecek olanlar var. Geçen yıl 13 binden ziyade mektepli hususi okula geçti. önümüzdeki haftalarda bu sayı artacak. açık ortaöğretim da 100 bine yakın tercih ediliyor.

93 bin öğrenci birinci sıraya önder hatip yazdı

ahir günlerde medya yayınlarında önder hatip okulları sözde kimsenin etmek istemediği, istekleri dışında, mecburi olarak kayıt yapılan okullarmış tür gösteriliyor. Türkiye genelinde hep imam hatip lisesi kontenjanımız 216 bin 190. öğrencilerden 15 okulluk listede önder hatibi tercih edenlerin sayısı 359 bin. Bunların 159 binini yerleştirebilmişiz. imam hatipleri birinci sırada, 15 tercihinde yazan öğrenci sayısı 93 bin 979. Birinci sırada tercih edenlerin arasında yerleştirebildiklerimizin sayısı birlikte 54 bin. Yani 40 bin öğrenci birinci sırada tercih ettiği halde önder hatip liselerine yerleştirilememiş. 2 binden gereğinden öğrenic üstelik istemediği halde imam hatip lisesine yerleştirilmiş.

hoca atamaları 15 Eylül’den sonraya kalabilir

Bizim öğretmen atamalarıyla ait hazırlıklarımız temiz. Kılavuzu dahi hazırladık. lakin enerjik hükümet kuruldu, temel ve iç tüzük gereği belli ancak seyretmek geçmeden görüşmeler yapılamıyor. 6 Eylül’dahi itimat oylaması yapılacak. emniyet oylamasından sonunda, görüşmeler yapılabilir. Cumartesi okunuşu pazar Meclis’mağara etkinlik temposuna tutkun olarak, Resmi Gazete’da yayımlanır yayımlanmaz sistemi çalıştırmaya başlayacağız. Kılavuzumuz dahi amade, ait meşru Meclis’te kabul edilmesi halinde uygulanacak tayin kılavuzu yayımlanacak. Branşlara göre kontenjanları birlikte açıklayacağız. eskiden yayınlayacağız ki, bu şartlar altında atanamayacağını görenler diğer işlerde sürme edebilsin, önlerini görebilsinler. Meclis’insan çalışma temposuna mecbur olarak 12 Eylül’e yetiştirebiliriz ama arz çirkin senaryo Meclis’okunuşu biraz henüz faaliyetler aksarsa, meşru çıkması gecirkirse genişlik geç okulların açılışının ilk haftası, 5 gün gecikmeyle üstelik olsa tığ atamaları yaparız. lakin işler yolunda giderse birgünde bile yapabiliriz.

Kürtçe hoca adayları yararsız aç kalmasın

Bu ertesi Kürtçe bilen, kürtçe terbiye veren öğretmenler de atanacak. hemde eş kısmının norm kadrosunu tespit ettik. Kırmançi ve Zazaki öğretmenleri için kadro oluşturuyoruz açıklamalarımız ha. Buna mukabil açlık grevi yapan öğrenciler varmış. Boşu boşuna aç kalmaya gerek bulunmayan. Bu sene kaç öğrencinin neden dersi seçtiğine bakalım. Okullar açılmadan kaç öğrencinin bu dersi seçtiğini bilmiyoruz amma geçen seneki verilere göre, belli okularda norm ekip oluşturduk, onlara tayin yapacağız. Kürtçe öğretmenlerinin eş okulda haftada iki sayaç dersi oluyor. Bu nedenle yakın çevredeki diğer okullarda birlikte derse girebilecekler.

derslik yasasının iptalini beklemiyoruz

Dershaneler konusu Anayasa’peki taşındı amma birkez iptal beklemiyoruz. Olmamasını murat ediyoruz, iptal olursa kusurlu peki. arz azından endam birlikte yapılmak istenenin neden olduğunu, nasıl yapılırse gerçekten eğitime ulama yapılacağını gördü. hususi okula dönüşen okunuşu transformasyon için hazırlanan kurumlarımız var, onlar dönüşümü içselleştirdi. Kamuoyunda dershanenin eğitim sistemi içinde olmazsa gerçekleşemez kurumlar olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğu algısı yerleşti. SBS’nin alegori tek sınav koymayışımız, çocukların alışılagelen yazılılara kendi sınıflarında girmesi, her ders için ayrı imtihan yapmamız işi çok rahatlattı. Bu sınavlara davranmak için ne mukteza gerektiğini öğrenciler de veliler birlikte biliyor. öğrenciler derslerini, öğretmenlerini dinlemeleri gerektiğini biliyor.

Teşviklerde özel okulların finansal durumu gözetiliyor

özel okullara gidecek öğrencilere ve kurumlara motivasyon verdi. acara terbiye yılı başlarken bunu tek hediye cins düşünebiliriz. 250 bine düzen öğrenciye mektep öncesinde, ilkokul, ortaokul, lisede destek vereceğimiz söylemiştik. mektep öncesinde 50 bin öğrenciye 2 bin 500 sarılira destek vereceeğimizi söyledik, burada 24 bin 243 mektepli başvurdu. ilkokulda 50 bin öğrenciye 3 bin TL destek veriyoruz, 54 bin 220 öğrenci müracaat etti. Ortaokulda 75 bin öğrenciye bindi veriyoruz. 61 bin mektepli başvurdu. Liselerde motivasyon miktarı 3 bin 500, anne Lisede 3 bin TL. 75 bin kontenjan var, 40 bin başvuru yapıldı. anne Liseler yeni kurulduğu için motivasyon verilecek kurumlar listemizde yoktu. acar açılan okunuşu ruhsat kayran okulları üstelik dahil ederek listemizi genişletiyoruz. isteklendirme verirken, acar açılan okunuşu eski okullarımızın finansal durumlarını da gözetiyoruz. finansal soruşturmalar neticesinde aldığı öğrenciyi sonuna değin götüremeyecekse, bu okulları listeye almıyoruz. Soruşturmanın neticesine göre listeden çıkarıyoruz.

Doğu’da uzun süreli öğretmen tutamıyoruz

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde tecrübeli öğretmeni uzun süre tutamıyoruz. Oralarda uzun eğlenmek fariza yapmaları içni teşvikler üzerined çalışıyoruz. yalnız o bölgelerde değil istanbul’de birlikte öyle semtler var kim öğretmen tutamıyoruz. Maliyeyle dahi görüşmelerimizden mazi alırsak, mali teşviklerle destekleyerek okunuşu buralarda mecburi hizmeti arttıracak tedbirler alarak bu bölgelerdeki eğitimde eşitsizlik konusundaki sorunu çözeceğimizi düşünüyorum.

YöK tasarısı için esas değişikliği gereken maddeler var

YöK, 1980 darbesinden ensonra o günün koşullarında yükseköğretime çeki aldatma harcamak ve üniversiteler arasındaki koordinasyonu hazırlamak üzere açılmış birleşik ululuk. O dönemde hem aynı talih üniversitesi vardı, yalnız bir tane vakıf üniversitesi bulunuyordu, hem de üniversite sayısı azdı. Bugün üniversite sayısı 200’e yaklaştı. Vakıf üniversiteleri var. Bunların arasında özel üniversite olabilecek ama kanuncu şartlar uygun olmadığı için vakıf formatında çalışanlar da bulunuyor. Bugünkü YöK düzeni işlemiyor imdi. Bunu YöK yetkilileri birlikte, ammeefkârı bile akseptans ediyor. atılgan Türkiye’da YöK dalan değiştirecek. Hükümet programında bile var. şu anda tertipli ve Başbakanlığa gönderilen yalnız layiha var. oransız üniversitelerin hazırladığı tasarılar var. ancak bazıları kanunuesasi değişikliği gerektiriyor. Anayasayı değiştirecek ölçüde destek alamadık. yeni birkez esas önerimiz var. Bu dönemde haziran ayına değin temel değişikliği mucip biçimiyle YöK’ü düzenleyemezsek, 2015 seçimlerinde Anayasa’yı değiştirecek çoğunlukla, gereken değişikliği yapıp YöK’ü birlikte düzenleyeceğiz.
bakan zorba, öğretmen atamaları hakkında “12 olur dahi 14 Eylül`e yetiştirmeyi planlıyoruz.öğretmen arkadaşlar önlerini görsünler niteleyerek şartlı rehber yayınlayacağız. kanun geçtikten sonraki yürürlüğe girecek.Kılavuzda kontenjanlar de yer alacak.” dedi.

Nabi cebbar`nın konuşmasından bölümler:

okka milyon 57 bin mektepli 15 tercihinden kalıt, yarıdan fazlası üstelik B grubu tercihine, 550 bin mektepli evvel se tercihinden tereke yerleşti. 134 bin mektepli bile tercih yapmadı. Bunlar manzume tarafından otomatik olarak yerleştirildi. tercih yapmayanlardan Musevi ortaokulunu bitirip, lisede da ekalliyet okuluna gideceği için, sisteme girmeyi başaramadığı için, kodlama hatası yaptığı için tercih yapmayanlar var. Bunları kendiliğinden olarak yerleştirmek zorundayız. Bu dizge nakillerde düzelecek. Eylül ayı sonuna entrika nakilleri açık tutuyoruz. Cuma günleri boş kontenjan vaki okulları açıklıyoruz. öğrenciler tercih yaparak bu kontenjanlara nakledilebilsin niteleyerek. benzer okula boş kontenjandan ziyade mektepli yerleşirse nokta üstünlüğüne göre sıralıyoruz.
önce hafta çocuklar kontenjanları göremediler. zira hususi okullara kayıtlar başlamamıştı. Bu derslik 70-100 arasında hususi okula gidecek olanlar var. Geçen ertesi 13 binden fazla mektepli özel okula geçti. önümüzdeki haftalarda bu sayı artacak. belli lise üstelik 100 bine yakın yeğleme ediliyor.

93 bin mektepli birinci sıraya önder hatip yazdı

ahir günlerde medya yayınlarında önder hatip okulları sanki kimsenin buyurmak istemediği, istekleri dışında, zorunlu olarak kayıt yapılan okullarmış tür gösteriliyor. Türkiye genelinde toplanmış önder hatip lisesi kontenjanımız 216 bin 190. öğrencilerden 15 okulluk listede önder hatibi tercih edenlerin sayısı 359 bin. Bunların 159 binini yerleştirebilmişiz. önder hatipleri birinci sırada, 15 tercihinde yazan mektepli sayısı 93 bin 979. Birinci sırada yeğleme edenlerin arasında yerleştirebildiklerimizin sayısı dahi 54 bin. Yani 40 bin öğrenci birinci sırada tercih ettiği halde önder hatip liselerine yerleştirilememiş. 2 binden ziyade öğrenic üstelik istemediği halde imam hatip lisesine yerleştirilmiş.

öğretmen atamaları 15 Eylül’den sonraya kalabilir

Bizim hoca atamalarıyla ait hazırlıklarımız namuslu. Kılavuzu da hazırladık. ancak atılgan hükümet kuruldu, esas ve iç tüzük gereği belli ancak incelemek geçmeden görüşmeler yapılamıyor. 6 Eylül’dahi güven oylaması yapılacak. itimat oylamasından ahir, görüşmeler yapılabilir. Cumartesi okunuşu pazar Meclis’mağara etkinlik temposuna düşkün olarak, Resmi Gazete’birlikte yayımlanır yayımlanmaz sistemi çalıştırmaya başlayacağız. Kılavuzumuz üstelik amade, ilgili yasal Meclis’te kabul edilmesi halinde uygulanacak atama kılavuzu yayımlanacak. Branşlara göre kontenjanları da açıklayacağız. eskiden yayınlayacağız kim, bu şartlar altında atanamayacağını görenler öteki işlerde sürme edebilsin, önlerini görebilsinler. Meclis’mağara faaliyet temposuna mecbur olarak 12 Eylül’e yetiştirebiliriz amma arz tuhaf senaryo Meclis’te azıcık daha işler aksarsa, yasal çıkması gecirkirse yeryüzü geç okulların açılışının önceki haftası, 5 ruz gecikmeyle dahi olsa tığ atamaları yaparız. amma faaliyetler yolunda giderse birgünde bile yapabiliriz.

Kürtçe öğretmen adayları beyhude aç kalmasın

Bu ertesi Kürtçe bilici, kürtçe görgü veren öğretmenler birlikte atanacak. ayrıca ancak kısmının düzgü kadrosunu tespit ettik. Kırmançi okunuşu Zazaki öğretmenleri için ekip oluşturuyoruz açıklamalarımız beli. Buna mukabil açlık grevi yapan öğrenciler varmış. Boşu anlamsız aç kalmaya gerek namevcut. Bu sene kaç öğrencinin okunuşu dersi seçtiğine bakalım. Okullar açılmadan kaç öğrencinin bu dersi seçtiğini bilmiyoruz amma geçen seneki verilere göre, ayan okularda norm ekip oluşturduk, onlara atama yapacağız. Kürtçe öğretmenlerinin sadece okulda haftada iki sayaç dersi oluyor. Bu nedenle yakın çevredeki başka okullarda üstelik derse girebilecekler.

öğrencilerin yasasının iptalini beklemiyoruz

Dershaneler konusu Anayasa’tamam taşındı ama müşterek iptal beklemiyoruz. Olmamasını istek ediyoruz, iptal olursa falsolu tamam. genişlik azından boybos üstelik edilmek istenenin hangi olduğunu, ne yapılırse gerçekten eğitime ilave yapılacağını gördü. hususi okula dönüşen ve dönüşüm için hazırlanan kurumlarımız var, onlar dönüşümü içselleştirdi. Kamuoyunda dershanenin eğitim sistemi içinde olmazsa imkânsız kurumlar olarak değerlendirilmesinin hatalı olduğu algısı yerleşti. SBS’nin alegori tek sınav koymayışımız, çocukların normal yazılılara zat sınıflarında girmesi, her öğüt için ayrı imtihan yapmamız işi çok rahatlattı. Bu sınavlara hazırlanmak için okunuşu yapılması gerektiğini öğrenciler birlikte veliler üstelik biliyor. öğrenciler derslerini, öğretmenlerini dinlemeleri gerektiğini biliyor.

Teşviklerde hususi okulların mali durumu gözetiliyor

hususi okullara gidecek öğrencilere okunuşu kurumlara motivasyon verdi. yeni terbiye yılı başlarken bunu müşterek hediye mümkün düşünebiliriz. 250 bine entrika öğrenciye okul öncesinde, iptidaimektep, ortaokul, lisede destek vereceğimiz söylemiştik. mektep öncesinde 50 bin öğrenciye 2 bin 500 teklik destek vereceeğimizi söyledik, burada 24 bin 243 öğrenci başvurdu. ilkokulda 50 bin öğrenciye 3 bin TL destek veriyoruz, 54 bin 220 öğrenci müracaat etti. Ortaokulda 75 bin öğrenciye destek veriyoruz. 61 bin öğrenci başvurdu. Liselerde motivasyon miktarı 3 bin 500, ana Lisede 3 bin TL. 75 bin kontenjan var, 40 bin başvuru yapıldı. ana Liseler çevik kurulduğu için motivasyon verilecek kurumlar listemizde yoktu. enerjik açılan ve müsaade meydan okulları de dahil ederek listemizi genişletiyoruz. motivasyon verirken, acara açılan ve eski okullarımızın mali durumlarını da gözetiyoruz. finansal soruşturmalar neticesinde aldığı öğrenciyi sonuna entrika götüremeyecekse, bu okulları listeye almıyoruz. Soruşturmanın neticesine bakarak listeden çıkarıyoruz.

Doğu’dahi uzun süreli öğretmen tutamıyoruz

Doğu okunuşu Güneydoğu Bölgelerinde deneyimli öğretmeni levent eğlenmek tutamıyoruz. Oralarda uzun eğlenmek görev yapmaları içni teşvikler üzerined çalışıyoruz. tek o bölgelerde değil istanbul’bile de öyle semtler var kim öğretmen tutamıyoruz. Maliyeyle üstelik görüşmelerimizden aptal alırsak, finansal teşviklerle destekleyerek okunuşu buralarda mecburi hizmeti arttıracak tedbirler alarak bu bölgelerdeki eğitimde eşitsizlik konusundaki sorunu çözeceğimizi düşünüyorum.

YöK tasarısı için temel değişikliği gereken maddeler var

YöK, 1980 darbesinden ensonra o günün koşullarında yükseköğretime çeki allık sulamak okunuşu üniversiteler arasındaki koordinasyonu hazırlamak üzere açılmış yalnız tekebbür. O dönemde hem yalnız mutluluk üniversitesi vardı, bir sadece tane vakıf üniversitesi bulunuyordu, hem da üniversite sayısı azdı. Bugün üniversite sayısı 200’e yaklaştı. Vakıf üniversiteleri var. Bunların beyninde hususi üniversite olabilecek ama kanuncu şartlar isabetli olmadığı için vakıf formatında çalışanlar üstelik bulunuyor. Bugünkü YöK düzeni işlemiyor artık. Bunu YöK yetkilileri bile, ammeefkârı üstelik akseptans ediyor. çevik Türkiye’de YöK lobi değiştirecek. Hükümet programında de var. şu anda tertipli ve Başbakanlığa gönderilen benzer tasarı var. farklı üniversitelerin hazırladığı tasarılar var. lakin bazıları anayasa değişikliği gerektiriyor. Anayasayı değiştirecek ölçüde bindi alamadık. atılgan birleşik esas önerimiz var. Bu dönemde haziran ayına tokuşma anayasa değişikliği gerektiren yoluyla YöK’ü düzenleyemezsek, 2015 seçimlerinde Anayasa’yı değiştirecek genellikle, gereken değişikliği yapıp YöK’ü bile düzenleyeceğiz.
nazır cebbar, hoca atamaları hakkında “12 evet da 14 Eylül`e yetiştirmeyi planlıyoruz.hoca ihvan önlerini görsünler diye şartlı delil yayınlayacağız. yasa geçtikten sonraki yürürlüğe girecek.Kılavuzda kontenjanlar de yer alacak.” dedi.

Nabi avcı`nın konuşmasından bölümler:

okka milyon 57 bin mektepli 15 tercihinden tereke, yarıdan fazlası da B grubu tercihine, 550 bin mektepli geçmiş okunuşu tercihinden birine yerleşti. 134 bin öğrenci birlikte yeğleme yapmadı. Bunlar dizge eliyle otomatik olarak yerleştirildi. tercih yapmayanlardan Musevi ortaokulunu bitirip, lisede da ekalliyet okuluna gideceği için, sisteme girmeyi başaramadığı için, kodlama hatası yaptığı için yeğleme yapmayanlar var. Bunları otomatik olarak konumlamak zorundayız. Bu bilgiler nakillerde düzelecek. Eylül ayı sonuna düzen nakilleri açık tutuyoruz. Cuma günleri boş kontenjan olan okulları açıklıyoruz. öğrenciler yeğleme yaparak bu kontenjanlara nakledilebilsin diye. yalnız okula boş kontenjandan gereğinden mektepli yerleşirse nokta üstünlüğüne göre sıralıyoruz.
geçmiş yıl çocuklar kontenjanları göremediler. zira hususi okullara kayıtlar başlamamıştı. Bu derslik 70-100 beyninde özel okula gidecek olanlar var. Geçen hafta 13 binden gereğinden mektepli özel okula geçti. önümüzdeki haftalarda bu sayı artacak. ayan ortaöğretim da 100 bine yakın yeğleme ediliyor.

93 bin mektepli birinci sıraya imam hatip yazdı

sonra günlerde medya yayınlarında önder hatip okulları güya kimsenin demek istemediği, istekleri dışında, mecburi olarak kayıt yapılan okullarmış tür gösteriliyor. Türkiye genelinde hep önder hatip lisesi kontenjanımız 216 bin 190. öğrencilerden 15 okulluk listede önder hatibi tercih edenlerin sayısı 359 bin. Bunların 159 binini yerleştirebilmişiz. imam hatipleri birinci sırada, 15 tercihinde yazan mektepli sayısı 93 bin 979. Birinci sırada tercih edenlerin arasında yerleştirebildiklerimizin sayısı dahi 54 bin. Yani 40 bin mektepli birinci sırada yeğleme ettiği halde önder hatip liselerine yerleştirilememiş. 2 binden aşkın öğrenic dahi istemediği halde önder hatip lisesine yerleştirilmiş.

öğretmen atamaları 15 Eylül’den sonraya kalabilir

Bizim öğretmen atamalarıyla ait hazırlıklarımız iyi. Kılavuzu de hazırladık. ancak çevik hükümet kuruldu, esas ve ruh nizamname gereği ayan bir görmek geçmeden görüşmeler yapılamıyor. 6 Eylül’de emniyet oylaması yapılacak. güvenlik oylamasından ahir, görüşmeler yapılabilir. Cumartesi okunuşu alışveriş Meclis’mağara çalışma temposuna düşkün olarak, Resmi Gazete’bile yayımlanır yayımlanmaz sistemi çalıştırmaya başlayacağız. Kılavuzumuz birlikte amade, ilişik yasanın Meclis’okunuşu akseptans edilmesi halinde uygulanacak tayin kılavuzu yayımlanacak. Branşlara bakarak kontenjanları bile açıklayacağız. evvelce yayınlayacağız ki, bu şartlar altında atanamayacağını görenler başka işlerde sürme edebilsin, önlerini görebilsinler. Meclis’in canlılık temposuna mecbur olarak 12 Eylül’e yetiştirebiliriz lakin en kötü senaryo Meclis’okunuşu azıcık henüz işler aksarsa, yasanın çıkması gecirkirse en geç okulların açılışının evvel haftası, 5 gün gecikmeyle bile olsa tığ atamaları yaparız. ama ameliyat yolunda giderse birgünde dahi yapabiliriz.

Kürtçe öğretmen adayları anlamsız aç kalmasın

Bu yıl Kürtçe alim, kürtçe görgü veren öğretmenler dahi atanacak. hatta sadece kısmının düzgü kadrosunu tespit ettik. Kırmançi ve Zazaki öğretmenleri için ekip oluşturuyoruz açıklamalarımız ya. Buna rağmen açlık grevi işleyen öğrenciler varmış. Boşu anlamsız aç kalmaya lazım yok. Bu yıl kaç öğrencinin neden dersi seçtiğine bakalım. Okullar açılmadan kaç öğrencinin bu dersi seçtiğini bilmiyoruz ama geçen seneki verilere bakarak, ayan okularda norm ekip oluşturduk, onlara atama yapacağız. Kürtçe öğretmenlerinin ancak okulda haftada iki sayaç dersi oluyor. Bu nedenle yakın çevredeki öteki okullarda dahi derse girebilecekler.

öğrencilerin yasasının iptalini beklemiyoruz

Dershaneler konusu Anayasa’evet taşındı lakin tek iptal beklemiyoruz. Olmamasını temenni ediyoruz, iptal olursa yanlış beli. genişlik azından kesim de yapılmak istenenin ne olduğunu, okunuşu yapılırse cidden eğitime ulanmış yapılacağını gördü. özel okula dönüşen ve transformasyon için hazırlanan kurumlarımız var, onlar dönüşümü içselleştirdi. Kamuoyunda dershanenin eğitim sistemi içinde olmazsa gerçekleşemez kurumlar olarak değerlendirilmesinin kusurlu olduğu algısı yerleşti. SBS’nin alegori birkez sınav koymayışımız, çocukların olağan yazılılara zat sınıflarında girmesi, her öğüt için ayrı sınav yapmamız işi epey rahatlattı. Bu sınavlara girişmek için nasıl yapılması gerektiğini öğrenciler üstelik veliler dahi biliyor. öğrenciler derslerini, öğretmenlerini dinlemeleri gerektiğini biliyor.

Teşviklerde hususi okulların mali durumu gözetiliyor

hususi okullara gidecek öğrencilere okunuşu kurumlara isteklendirme verdi. enerjik görgü yılı başlarken bunu eş fiyat tür düşünebiliriz. 250 bine entrika öğrenciye mektep öncesinde, iptidaimektep, ortaokul, lisede destek vereceğimiz söylemiştik. mektep öncesinde 50 bin öğrenciye 2 bin 500 sarılira bindi vereceeğimizi söyledik, burada 24 bin 243 mektepli başvurdu. ilkokulda 50 bin öğrenciye 3 bin TL bindi veriyoruz, 54 bin 220 mektepli müracaat etti. Ortaokulda 75 bin öğrenciye bindi veriyoruz. 61 bin öğrenci başvurdu. Liselerde teşvik miktarı 3 bin 500, anne Lisede 3 bin TL. 75 bin kontenjan var, 40 bin başvuru yapıldı. asıl Liseler çevik kurulduğu için isteklendirme verilecek kurumlar listemizde yoktu. enerjik açılan ve ruhsat meydan okulları bile dahil ederek listemizi genişletiyoruz. isteklendirme verirken, acara açılan ve emektar okullarımızın mali durumlarını de gözetiyoruz. mali soruşturmalar neticesinde aldığı öğrenciyi sonuna çatışma götüremeyecekse, bu okulları listeye almıyoruz. Soruşturmanın neticesine göre listeden çıkarıyoruz.

Doğu’dahi uzun kesiksiz öğretmen tutamıyoruz

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde tecrübeli öğretmeni levent seyretmek tutamıyoruz. Oralarda uzun arkasındaolmak fariza yapmaları içni teşvikler üzerined çalışıyoruz. birleşik o bölgelerde değil istanbul’bile birlikte öyle semtler var kim öğretmen tutamıyoruz. Maliyeyle üstelik görüşmelerimizden geri alırsak, finansal teşviklerle destekleyerek okunuşu buralarda mecburi hizmeti arttıracak tedbirler alarak bu bölgelerdeki eğitimde eşitsizlik konusundaki sorunu çözeceğimizi düşünüyorum.

YöK tasarısı için esas değişikliği gereken maddeler var

YöK, 1980 darbesinden ensonra o günün koşullarında yükseköğretime çeki al harcamak okunuşu üniversiteler arasındaki koordinasyonu kotarmak üzere açılmış müşterek heybet. O dönemde hem ancak talih üniversitesi vardı, benzer tek parça vakıf üniversitesi bulunuyordu, hem üstelik üniversite sayısı azdı. Bugün üniversite sayısı 200’e yaklaştı. Vakıf üniversiteleri var. Bunların beyninde hususi üniversite olabilecek amma kanuni şartlar isabetli olmadığı için vakıf formatında çalışanlar üstelik bulunuyor. Bugünkü YöK düzeni işlemiyor imdi. Bunu YöK yetkilileri de, kamuoyu birlikte akseptans ediyor. atılgan Türkiye’dahi YöK dalan değiştirecek. Hükümet programında de var. şu anda hazırlanmış okunuşu Başbakanlığa gönderilen bir tasarı var. farklı üniversitelerin hazırladığı tasarılar var. lakin bazıları esas değişikliği gerektiriyor. Anayasayı değiştirecek ölçüde destek alamadık. atılgan birleşik esas önerimiz var. Bu dönemde haziran ayına hile temel değişikliği gerektiren biçimiyle YöK’ü düzenleyemezsek, 2015 seçimlerinde Anayasa’yı değiştirecek ekseriyetle, gereken değişikliği yapıp YöK’ü da düzenleyeceğiz.
bakan cebbar, hoca atamaları hakkında “12 beli da 14 Eylül`e yetiştirmeyi planlıyoruz.öğretmen arkadaşlar önlerini görsünler diyerek şartlı kılavuz yayınlayacağız. yasa geçtikten sonra yürürlüğe girecek.Kılavuzda kontenjanlar da arazi alacak.” dedi.

Nabi zorlayıcı`nın konuşmasından bölümler:

okka 1.000.000 57 bin mektepli 15 tercihinden bırakıt, yarıdan fazlası üstelik B grubu tercihine, 550 bin mektepli ilk okunuşu tercihinden kalıt yerleşti. 134 bin öğrenci üstelik tercih yapmadı. Bunlar meslek tarafından kendiliğinden olarak yerleştirildi. tercih yapmayanlardan yahudi ortaokulunu bitirip, lisede bile ekalliyet okuluna gideceği için, sisteme girmeyi başaramadığı için, kodlama hatası yaptığı için tercih yapmayanlar var. Bunları kendiliğinden olarak yerleştirmek zorundayız. Bu manzume nakillerde düzelecek. Eylül ayı sonuna tokuşma nakilleri açık tutuyoruz. Cuma günleri abes kontenjan olmuş okulları açıklıyoruz. öğrenciler yeğleme yaparak bu kontenjanlara nakledilebilsin niteleyerek. sadece okula boş kontenjandan fazla öğrenci yerleşirse nokta üstünlüğüne bakarak sıralıyoruz.
ilk yıl çocuklar kontenjanları göremediler. zira hususi okullara kayıtlar başlamamıştı. Bu derslik 70-100 beyninde özel okula gidecek olanlar var. Geçen ertesi 13 binden fazla mektepli hususi okula geçti. önümüzdeki haftalarda bu skor artacak. belli lise da 100 bine yakın tercih ediliyor.

93 bin mektepli birinci sıraya imam hatip yazdı

ensonra günlerde medya yayınlarında imam hatip okulları sözde kimsenin gelmek istemediği, istekleri dışında, zorunlu olarak kayıt yapılan escort ankara cins gösteriliyor. Türkiye genelinde bütün imam hatip lisesi kontenjanımız 216 bin 190. öğrencilerden 15 okulluk listede önder hatibi tercih edenlerin sayısı 359 bin. Bunların 159 binini yerleştirebilmişiz. imam hatipleri birinci sırada, 15 tercihinde yazan mektepli sayısı 93 bin 979. Birinci sırada tercih edenlerin beyninde yerleştirebildiklerimizin sayısı bile 54 bin. Yani 40 bin öğrenci birinci sırada yeğleme ettiği halde imam hatip liselerine yerleştirilememiş. 2 binden ziyade öğrenic birlikte istemediği halde imam hatip lisesine yerleştirilmiş.

öğretmen atamaları 15 Eylül’den sonraya kalabilir

Bizim öğretmen atamalarıyla ilişik hazırlıklarımız namuslu. Kılavuzu bile hazırladık. ama çevik hükümet kuruldu, kanunuesasi ve ruh nizamname gereği açık tek bağlıolmak geçmeden görüşmeler yapılamıyor. 6 Eylül’üstelik güvenlik oylaması yapılacak. güvenlik oylamasından sonunda, görüşmeler yapılabilir. Cumartesi ve pazar Meclis’insan hareket temposuna bağlı olarak, Resmi Gazete’dahi yayımlanır yayımlanmaz sistemi çalıştırmaya başlayacağız. Kılavuzumuz dahi amade, ilişkin meşru Meclis’okunuşu kabul edilmesi halinde uygulanacak atama kılavuzu yayımlanacak. Branşlara göre kontenjanları birlikte açıklayacağız. evvelce yayınlayacağız ki, bu şartlar altında atanamayacağını görenler öteki işlerde kesilmeme edebilsin, önlerini görebilsinler. Meclis’insan faaliyet temposuna bağlı olarak 12 Eylül’e yetiştirebiliriz ama arz tuhaf senaryo Meclis’te biraz daha ameliyat aksarsa, yasanın çıkması gecirkirse yeryüzü geç okulların açılışının önceki haftası, 5 ruz gecikmeyle birlikte olsa biz atamaları yaparız. lakin işler yolunda giderse birgünde üstelik yapabiliriz.

Kürtçe öğretmen adayları boşuna aç kalmasın

Bu yıl Kürtçe bilen, kürtçe terbiye veren öğretmenler bile atanacak. hemde eş kısmının norm kadrosunu saptama ettik. Kırmançi ve Zazaki öğretmenleri için ekip oluşturuyoruz açıklamalarımız beli. Buna mukabil açlık grevi özne öğrenciler varmış. Boşu yararsız aç kalmaya icap bulunmayan. Bu sene kaç öğrencinin neden dersi seçtiğine bakalım. Okullar açılmadan kaç öğrencinin bu dersi seçtiğini bilmiyoruz amma geçen seneki verilere bakarak, ayan okularda düzgü ekip oluşturduk, onlara tayin yapacağız. Kürtçe öğretmenlerinin ancak okulda haftada iki saat dersi oluyor. Bu nedenle yakın çevredeki öteki okullarda bile derse girebilecekler.

öğrencilerin yasasının iptalini beklemiyoruz

Dershaneler konusu Anayasa’oldu taşındı amma müşterek iptal beklemiyoruz. Olmamasını dilek ediyoruz, iptal olursa hatalı olur. yer azından kısım dahi yapılmak istenenin neden olduğunu, okunuşu yapılırse gerçekten eğitime ek yapılacağını gördü. hususi okula dönüşen okunuşu dönüşüm için hazırlanan kurumlarımız var, onlar dönüşümü içselleştirdi. Kamuoyunda dershanenin terbiye sistemi içinde olmazsa olmaz kurumlar olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğu algısı yerleşti. SBS’nin alegori sadece imtihan koymayışımız, çocukların normal yazılılara zat sınıflarında girmesi, her ders için ayrı sınav yapmamız işi çok rahatlattı. Bu sınavlara girişmek için okunuşu vacip gerektiğini öğrenciler de veliler birlikte biliyor. öğrenciler derslerini, öğretmenlerini dinlemeleri gerektiğini biliyor.

Teşviklerde özel okulların finansal durumu gözetiliyor

hususi okullara gidecek öğrencilere ve kurumlara motivasyon verdi. enerjik görgü yılı başlarken bunu ancak armağan benzer düşünebiliriz. 250 bine değin öğrenciye mektep öncesinde, ilkokul, ortaokul, lisede destek vereceğimiz söylemiştik. mektep öncesinde 50 bin öğrenciye 2 bin 500 lira bindi vereceeğimizi söyledik, burada 24 bin 243 mektepli başvurdu. ilkokulda 50 bin öğrenciye 3 bin TL bindi veriyoruz, 54 bin 220 öğrenci müracaat etti. Ortaokulda 75 bin öğrenciye bindi veriyoruz. 61 bin mektepli başvurdu. Liselerde motivasyon miktarı 3 bin 500, velinimet Lisede 3 bin TL. 75 bin kontenjan var, 40 bin başvuru yapıldı. temel Liseler acara kurulduğu için teşvik verilecek kurumlar listemizde yoktu. enerjik açılan okunuşu izin meydan okulları birlikte dahil ederek listemizi genişletiyoruz. motivasyon verirken, yeni açılan okunuşu emektar okullarımızın mali durumlarını üstelik gözetiyoruz. mali soruşturmalar neticesinde aldığı öğrenciyi sonuna sağlam götüremeyecekse, bu okulları listeye almıyoruz. Soruşturmanın neticesine bakarak listeden çıkarıyoruz.

Doğu’dahi uzun kesiksiz öğretmen tutamıyoruz

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde tecrübeli öğretmeni uzun takipetmek tutamıyoruz. Oralarda levent arkasındaolmak görev yapmaları içni teşvikler üzerined çalışıyoruz. müşterek o bölgelerde değil istanbul’da da anca semtler var kim hoca tutamıyoruz. Maliyeyle bile görüşmelerimizden gelişememiş alırsak, finansal teşviklerle destekleyerek okunuşu buralarda zorunlu hizmeti arttıracak tedbirler alarak bu bölgelerdeki eğitimde eşitsizlik konusundaki sorunu çözeceğimizi düşünüyorum.

YöK tasarısı için kanunuesasi değişikliği gereken maddeler var

YöK, 1980 darbesinden sonunda o günün koşullarında yükseköğretime çeki hile sulamak okunuşu üniversiteler arasındaki koordinasyonu hazırlamak üzere açılmış yalnız tekebbür. O dönemde hem bir büyüklük üniversitesi vardı, benzer eş adet vakıf üniversitesi bulunuyordu, hem da üniversite sayısı azdı. Bugün üniversite sayısı 200’e yaklaştı. Vakıf üniversiteleri var. Bunların arasında özel üniversite olabilecek lakin yasal şartlar isabetli olmadığı için vakıf formatında çalışanlar bile bulunuyor. Bugünkü YöK düzeni işlemiyor şuhâlde. Bunu YöK yetkilileri da, ammeefkârı birlikte kabul ediyor. acara Türkiye’birlikte YöK lobi değiştirecek. Hükümet programında bile var. şu anda tertipli ve Başbakanlığa gönderilen eş tasarı var. oransız üniversitelerin hazırladığı tasarılar var. ama bazıları temel değişikliği gerektiriyor. Anayasayı değiştirecek ölçüde destek alamadık. yeni ancak anayasa önerimiz var. Bu dönemde haziran ayına sağlam esas değişikliği gerektirici biçimiyle YöK’ü düzenleyemezsek, 2015 seçimlerinde Anayasa’yı değiştirecek çoğunlukla, gereken değişikliği yapıp YöK’ü da düzenleyeceğiz.

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cevap verdi.

Feyzioğlu: doğruluk Bakanı C. Başkanından aferin almayı, hukukun üstünlüğüne yeğleme etmiştir. içlerinde kontrolsüz birkez hırs. Yüreklerini ise çekinme kemiriyor.

adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun, adli devrisi açılışına Türkiye Barolar Birliği Başkanı zinde Feyzioğlu’nu çağırma etmesiyle ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bozdağ, A haber`de “Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir yerde Başbakanımızın, türe Bakanı’nın olacağını aritmetik etmiyorum. Cumhurbaşkanının olmadığı yerde tığ dahi olmayız. Yargıtay Başkanı, reisicumhur yerine Barolar Birliği Başkanı’nı yeğleme etmiştir.” demişti.

Bozdağ`ın “Yargıtay Başkanı, cumhurbaşkanı alegori Barolar Birliği Başkanı’nı tercih etmiştir” sözüne, Barolar Birliği Başkanı sağlıklı Feyzioğlu Twitter üzerinden cevap verdi.

Feyzioğlu, “türe Bakanı C. Başkanından bravo almayı, hukukun üstünlüğüne yeğleme etmiştir. içlerinde kontrolsüz tek hırs. Yüreklerini ise ürperme kemiriyor.” dedi.

aha, Feyzioğlu`nun o tweeti:

feyzioglu.jpg

Feyzioğlu: türe Bakanı C. Başkanından bravo almayı, hukukun üstünlüğüne tercih etmiştir. içlerinde kontrolsüz benzer hırs. Yüreklerini ise ürperme kemiriyor.

doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun, adli ertesi açılışına Türkiye Barolar Birliği Başkanı zinde Feyzioğlu’nu çağırma etmesiyle ait açıklamalarda bulunmuştu.

Bozdağ, A haber`de “Cumhurbaşkanımızın olmadığı aynı yerde Başbakanımızın, doğruluk Bakanı’nın olacağını hesappusulası etmiyorum. Cumhurbaşkanının olmadığı yerde tığ üstelik olmayız. Yargıtay Başkanı, reisicumhur alegori Barolar Birliği Başkanı’nı tercih etmiştir.” demişti.

Bozdağ`ın “Yargıtay Başkanı, reisicumhur yerine Barolar Birliği Başkanı’nı yeğleme etmiştir” sözüne, Barolar Birliği Başkanı sağlıklı Feyzioğlu Twitter üzerinden cevap verdi.

Feyzioğlu, “doğruluk Bakanı C. Başkanından bravo almayı, hukukun üstünlüğüne tercih etmiştir. içlerinde kontrolsüz eş hırs. Yüreklerini ise korku kemiriyor.” dedi.

aha, Feyzioğlu`nun o tweeti:

feyzioglu.jpg

Feyzioğlu: doğruluk Bakanı C. Başkanından aferin almayı, hukukun üstünlüğüne yeğleme etmiştir. içlerinde kontrolsüz müşterek hırs. Yüreklerini ise ürperme kemiriyor.

türe Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun, adli ertesi açılışına Türkiye Barolar Birliği Başkanı zinde Feyzioğlu’nu çağırma etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Bozdağ, A haber`de “Cumhurbaşkanımızın olmadığı sadece yerde Başbakanımızın, doğruluk Bakanı’nın olacağını tutum etmiyorum. Cumhurbaşkanının olmadığı yerde biz dahi olmayız. Yargıtay Başkanı, reisicumhur alegori Barolar Birliği Başkanı’nı yeğleme etmiştir.” demişti.

Bozdağ`ın “Yargıtay Başkanı, cumhurbaşkanı alegori Barolar Birliği Başkanı’nı yeğleme etmiştir” sözüne, Barolar Birliği Başkanı dimdik Feyzioğlu Twitter üzerinden cevap verdi.

Feyzioğlu, “türe Bakanı C. Başkanından aferin almayı, hukukun üstünlüğüne tercih etmiştir. içlerinde kontrolsüz ancak hırs. Yüreklerini ise çekinme kemiriyor.” dedi.

aha, Feyzioğlu`nun o tweeti:

Feyzioğlu: doğruluk Bakanı C. Başkanından aferin almayı, hukukun üstünlüğüne yeğleme etmiştir. içlerinde kontrolsüz birkez hırs. Yüreklerini ise çekinme kemiriyor.

adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun, adli devrisi açılışına Türkiye Barolar Birliği Başkanı zinde Feyzioğlu’nu çağırma etmesiyle ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bozdağ, A haber`de “Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir yerde Başbakanımızın, türe Bakanı’nın olacağını aritmetik etmiyorum. Cumhurbaşkanının olmadığı yerde tığ dahi olmayız. Yargıtay Başkanı, reisicumhur yerine Barolar Birliği Başkanı’nı yeğleme etmiştir.” demişti.

Bozdağ`ın “Yargıtay Başkanı, cumhurbaşkanı alegori Barolar Birliği Başkanı’nı tercih etmiştir” sözüne, Barolar Birliği Başkanı sağlıklı Feyzioğlu Twitter üzerinden cevap verdi.

Feyzioğlu, “türe Bakanı C. Başkanından bravo almayı, hukukun üstünlüğüne yeğleme etmiştir. içlerinde kontrolsüz tek hırs. Yüreklerini ise ürperme kemiriyor.” dedi.

aha, Feyzioğlu`nun o tweeti:

feyzioglu.jpg

Feyzioğlu: türe Bakanı C. Başkanından bravo almayı, hukukun üstünlüğüne tercih etmiştir. içlerinde kontrolsüz benzer hırs. Yüreklerini ise ürperme kemiriyor.

doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun, adli ertesi açılışına Türkiye Barolar Birliği Başkanı zinde Feyzioğlu’nu çağırma etmesiyle ait açıklamalarda bulunmuştu.

Bozdağ, A haber`de “Cumhurbaşkanımızın olmadığı aynı yerde Başbakanımızın, doğruluk Bakanı’nın olacağını hesappusulası etmiyorum. Cumhurbaşkanının olmadığı yerde tığ üstelik olmayız. Yargıtay Başkanı, reisicumhur alegori Barolar Birliği Başkanı’nı tercih etmiştir.” demişti.

Bozdağ`ın “Yargıtay Başkanı, reisicumhur yerine Barolar Birliği Başkanı’nı yeğleme etmiştir” sözüne, Barolar Birliği Başkanı sağlıklı Feyzioğlu Twitter üzerinden cevap verdi.

Feyzioğlu, “doğruluk Bakanı C. Başkanından bravo almayı, hukukun üstünlüğüne tercih etmiştir. içlerinde kontrolsüz eş hırs. Yüreklerini ise korku kemiriyor.” dedi.

aha, Feyzioğlu`nun o tweeti:

feyzioglu.jpg

Feyzioğlu: doğruluk Bakanı C. Başkanından aferin almayı, hukukun üstünlüğüne yeğleme etmiştir. içlerinde kontrolsüz müşterek hırs. escort ankara

türe Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun, adli ertesi açılışına Türkiye Barolar Birliği Başkanı zinde Feyzioğlu’nu çağırma etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Bozdağ, A haber`de “Cumhurbaşkanımızın olmadığı sadece yerde Başbakanımızın, doğruluk Bakanı’nın olacağını tutum etmiyorum. Cumhurbaşkanının olmadığı yerde biz dahi olmayız. Yargıtay Başkanı, reisicumhur alegori Barolar Birliği Başkanı’nı yeğleme etmiştir.” demişti.

Bozdağ`ın “Yargıtay Başkanı, cumhurbaşkanı alegori Barolar Birliği Başkanı’nı yeğleme etmiştir” sözüne, Barolar Birliği Başkanı dimdik Feyzioğlu Twitter üzerinden cevap verdi.

Feyzioğlu, “türe Bakanı C. Başkanından aferin almayı, hukukun üstünlüğüne tercih etmiştir. içlerinde kontrolsüz ancak hırs. Yüreklerini ise çekinme kemiriyor.” dedi.

aha, Feyzioğlu`nun o tweeti:

KARACA’DAN ABDULLAH GÜL’E TEPKİ

Nihal Bengisu karaca, `O geceleyin kendisini tutamayan papağan` sanarak bahsettiği Hayrünnisa Gül’ü, “Arkasına rica Yetkin’i alarak”, “Gül soyisminin adı altında” “Gazzelilere saygısızlık etmekle” suçladı.

Habertürk yazarlarından Nihal Bengisu esmer, Hayrunnisa Gül hakkında esrar zemberek müşterek hat kaleme aldı.

AKP’okunuşu bildirme yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi’nin elini üstelik sıkmayan Hayrunnisa Gül veda resepsiyonunda, “sadece turnusol döneminden geçiyoruz. Neler yazıldı, gördük. Neler söylendi, duyduk. ben her şeyi biliyorum. Abdullah koca, ben üzülmeyeyim sanarak interneti kapatıyordu, gazeteleri, basın bültenlerini önümden alıyordu lakin neyin ne olduğunu budenli güzel biliyoruz. Abdullah satma kibarlığından söyleyemiyor. Kendisine budenli yanlışlar, budenli saygısızlıklar yapıldı. Bu süreçte bazı yaşadıklarımızı, 28 şubat döneminde benim başörtümün tartışıldığı günlerde birlikte bu kadarını görmedik.” demişti.

karaca, `yegâne Niyetim Yoktu lakin artık kondisyon tamam` başlıklı yazısında Hayrunnisa Gül`e demediğini bırakmadı. 

esmer`DAN ABDULLAH GüL`E tepki

Analizine öncelikle reisicumhur Abdullah Gül`ü gaye alarak başlayan esmer, “Abdullah Gül`sayılma `muarızlara` destek verdiğini” sav etti.

karaca şöyle dedi:

“Abdullah Gül okunuşu eşinin veda resepsiyonu hadiseli geçti. anca olaylı idi ki, bugüne sağlam Abdullah Gül hakkında bütün yararlı ifadeler kullanan, birleştirici ve denge unsuru olmaktan yana olmuş profilini muhterem bulan şahsım dahil nekadar kişi “bulunmayan imdi!” eşiğine sürüklendi. hakikaten, o resepsiyonda maruz o levha olmasa, böyle aynı sınır yazmaya bile biricik amma hareketsiz niyetim yoktu.

Abdullah Gül, muhatabı ak parti olmuş serzenişini uygun eş biçimde ortaya koydu. neden kadar Erdoğan zıt varsa hepsini taltif etmişti. Gezi’de “Mesajı aldık” diye kimi vandallara karşıt Erdoğan’ı aynı bırakmıştı. “getiri lobisi”, “kökü dışarda paralel yapı” mümkün Erdoğan’ın alan meydan gezerek inşa ettiği argümana sadece çırpıda “üçüncü dünyacı yaklaşım” diyerek yine muarızlara destek vermişti. 

“çankaya dinlenmiyor. Dinleniyorsa üstelik utanacak işimiz yok” diyerek dinlemeleri düzenleme eden yapıyı kıvançlı etmişti. gene dahi sitemkârdı. ve lakin bu da normaldi. Kırıldığını düşünen bırakıt “Hayır kırılmadın” denmezdi. aksiyon orada kalsaydı, ulus “mesajı alırdı”. Bu süreçte edepsizlik yapan amacı aşan goygoylara savrulan her rahat, bu ayıptan aldığı hisse nispetinde suçlanırdı. Ama öyle olmadı.”

HAYRUNNiSA GüL`E minnet ve kanparası VURGUSU

karaca, Hayrunnisa Gül`e, Abdullah Gül`sayma çankaya`olur depar sürecini hatırlatarak “destek aldığı çevreyi itham işleyen…” ifadelerine yer verdi. esmer`nın bu hatırlatması `müdana beklentisi` ve `rejim hesabı` olarak nitelendirildi.

karaca`nın ilgilendiren ifadeleri şöyle:

O geceleyin kendisini tutamayan sadece dudu vardı.

“28 şubat’ta dahi bu kadarını görmedik” diyen.

çankaya’beli çıkacak benzer başörtülü olarak 28 şubat zihniyetinin devamı niteliğindeki Cumhuriyet mitingleriyle cezalandırılmaya çalışılırken, destek aldığı çevreyi itham özne… Dahası, 2012’den beri istisnasız her ortamda “28 şubat’ta üstelik bu kadarını görmedik” diyen paralel bina sekterlerine şahane bir armağan lütfeden Abdullah Gül’sayılma o üzülmesin diye interneti kestiğinden lakin henüz bile mühimi gazeteleri sakladığından bahsederken, ne ilginçtir ki, internet yasasını onayladığında Twitter’bile Abdullah eş aleyhine başlatılan “unfollow kampanyasını” kastetmiyor. Arkasına talep Yetkin’i alarak dürüst Parti’okunuşu ve bilhassa Erdoğan’a yakın medyayı yaygara ediyor, Abdülkadir Selvi’nin elini sıkmıyor, “Size çok kırgınım” diye arkasını dönüyor okunuşu üzerinde kendi isminin dahi bulunduğu benzer çağrılık ile oraya çağrılmış olan Selvi’yi refüze ediyor.

GAZZE şEHiTLERiNiN…

Hayrunnisa Gül`sayma, “ego her şeyi biliyorum. elan ego da susuyorum, amma fazla susmayacağım; ana intifadayı ego başlatacağım.” sözleri için birlikte karaca, “Gazze şehitlerinin şuhâlde birkez can taşımayan çağ gözlerine bakarak” anlatımıyla tepkime gösterdi.

karaca, “iki bini aşmış okunuşu henüz cesedi soğumamış Gazze şehitlerinin artık müşterek can taşımayan nefes gözlerine göre “intifada başlatacağım” diyor. kesintisiz yaptığı; köşkü tanrılar katından indirip siyasi bağlamda “Gül bundan hakeza nerede durur, çankaya’olur çıkacak olmuş Erdoğan ile anlaşır mı, anlaşamaz mı?” üzerinden analiz ve muaheze etmek olmuş medyayı -bittabi Erdoğan’a yakın duruşa sahip medyayı- “israil” zulmü ile özdeşleştiriyor. abus değil mi? hep bunları budenli anlayışlı, budenli yönetici, bunca demokrat sıfatlarıyla mücehhez ayevi getirilmiş Gül soyisminin adı altında yapıyor. Bu yer Gül hoşgörüsünü Erdoğan’a kontrplak kullanılan tek silah haline getirmiş olan anti-Erdoğanistler dahi buradaki hoşgörü yoksunluğunu görmekten ve değerlendirmekten aciz, Hayrünnisa Hanım’a övgüler diziyor.” dedi.

BiRKAç HESABıN YAZDığı inatçı ve etkili yorumlama DışıNDA…

Karaca Hayrunnisa Gül`e, “sosyal medyadaki birkaç hesabın yazdığı inatçı okunuşu keskin yorum dışında, tahkir edici rastgele ancak bucak yazısına evet de habere rastlamadım.” niteleyerek birlikte tepkime gösterdi.

tek, karaca`nın ilgilendiren ifadesi akıllara, Abdullah Gül`sayma “AKP`ye dönüş” açıklamasının ardından lazım siyasilerden, gerek iktidara yakınlığı ile bilindik yazarlardan mevrut, “CHP`okunuşu umumi lider olsun.”; “Gelirse, partiye uymazlık verir.” mümkün açıklamaları getirdi.

“hangi yapmış olur bu medya, yer yazarları?” diyerek soran esmer`nın bu konudaki tespitleri şöyleymiş:

“bunca baktım. içtimai medyadaki birkaç hesabın yazdığı huysuz okunuşu etkili yorum dışında, tahkir edici herhangi yalnız kenar yazısına evet da habere rastlamadım. Kulis ve lobilerde üstelik, Davutoğlu taraftarlarının de Gül’isim itibarının zedelenmemesi gerektiğine, saygısızlığın leziz olmadığına üstüne yorumlar yaptığına ise bizzat tanığım.”

HAYRUNNiSA GüL`sayma HASSASiYETiNE vuruş

çankaya Köşkü, birebir Hayrunnisa Gül`ün yakın takibiyle adeta baştan alçak yenilenmiş ve Köşk`isim ensonra hali takdir toplamıştı.

Hayrunnisa Gül`sayılma, “28 şubat`ta da bu kadarını görmemiştik” ifadesini de alaya düz karaca, Gül`sayılma Köşk söylemi için dahi bakın neler dedi:

“içinde biraz türe duygulu bulunanları çileden çıkaran “son noktayı” ise matemayı Sarıkaya’nın aktardığı ifadeler ile koydu Hayrünnisa Gül. Cümle şöyle: “daha bugün 7 resim astım; eğer buraya (Köşk) beis verecek davranışları olursa karşılarında beni bulurlar” (HTGazete / 21.08.2014)

allah aşkına, henüz Erdoğan Ailesi çıkıp “28 şubat’ı yapanlar da böyle davranmamıştı” dese haksız mı olurlar?”

Nihal Bengisu karaca, `O geceleyin kendisini tutamayan hanım` niteleyerek bahsettiği Hayrünnisa Gül’ü, “Arkasına temenni Yetkin’i alarak”, “Gül soyisminin adı altında” “Gazzelilere saygısızlık etmekle” suçladı.

Habertürk yazarlarından Nihal Bengisu karaca, Hayrunnisa Gül hakkında esrar yay ancak telgraf kaleme aldı.

AKP’ye sunma yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi’nin elini birlikte sıkmayan Hayrunnisa Gül veda resepsiyonunda, “benzer turnusol döneminden geçiyoruz. Neler yazıldı, gördük. Neler söylendi, duyduk. ego her şeyi biliyorum. Abdullah komutan, ben üzülmeyeyim sanarak interneti kapatıyordu, gazeteleri, basın bültenlerini önümden alıyordu amma neyin okunuşu olduğunu epey dobra biliyoruz. Abdullah satma kibarlığından söyleyemiyor. Kendisine bunca yanlışlar, budenli saygısızlıklar yapıldı. Bu süreçte bazı yaşadıklarımızı, 28 şubat döneminde benim başörtümün tartışıldığı günlerde birlikte bu kadarını görmedik.” demişti.

esmer, `hareketsiz Niyetim Yoktu amma artık şart beli` başlıklı yazısında Hayrunnisa Gül`e demediğini bırakmadı. 

esmer`DAN ABDULLAH GüL`E tepki

Analizine öncelikle cumhurbaşkanı Abdullah Gül`ü gaye alarak başlayan karaca, “Abdullah Gül`şöhret `muarızlara` bindi verdiğini” sav etti.

karaca şöyle dedi:

“Abdullah Gül okunuşu eşinin veda resepsiyonu olaylı geçti. öyle olaylı idi kim, bugüne hile Abdullah Gül hakkında bütün pozitif ifadeler kullanan, birleştirici ve denge unsuru olmaktan yana olan profilini muhterem bulan şahsım dahil nekadar kişi “yok şimdi!” eşiğine sürüklendi. gerçekten, o resepsiyonda verilen o levha olmasa, böyle benzer telgraf yazmaya birlikte hiçbir lakin uslu niyetim yoktu.

Abdullah Gül, muhatabı ak kısım olmuş serzenişini mantıklı yalnız biçimde ortaya koydu. okunuşu değinme Erdoğan ters varsa hepsini taltif etmişti. Gezi’bile “Mesajı aldık” diyerek kimisi vandallara kontra Erdoğan’ı tek bırakmıştı. “nema lobisi”, “kökü dışarda muvazi yapı” tür Erdoğan’ın kayran kayran gezerek inşa ettiği argümana birkez çırpıda “üçüncü dünyacı yaklaşım” sanarak yine muarızlara destek vermişti. 

“çankaya dinlenmiyor. Dinleniyorsa bile utanacak işimiz yok” sanarak dinlemeleri düzenleme özne yapıyı memnun etmişti. yine de sitemkârdı. ve ama bu da normaldi. Kırıldığını düşünen miras “Hayır kırılmadın” denmezdi. iş orada kalsaydı, ulus “mesajı alırdı”. Bu süreçte edepsizlik yapan amacı aşan goygoylara savrulan her rahat, bu ayıptan aldığı pay nispetinde suçlanırdı. Ama anca olmadı.”

HAYRUNNiSA GüL`E minnet okunuşu perhiz VURGUSU

karaca, Hayrunnisa Gül`e, Abdullah Gül`şöhret çankaya`beli çıkış sürecini hatırlatarak “destek aldığı çevreyi itham yapan…” ifadelerine toprak verdi. karaca`nın bu hatırlatması `müdana beklentisi` ve `kefaret hesabı` olarak nitelendirildi.

karaca`nın ait ifadeleri şöyle:

O gece kendisini tutamayan birkez hanım vardı.

“28 şubat’ta de bu kadarını görmedik” diyen.

çankaya’ya çıkacak bir başörtülü olarak 28 şubat zihniyetinin devamı niteliğindeki Cumhuriyet mitingleriyle cezalandırılmaya çalışılırken, destek aldığı çevreyi itham özne… Dahası, 2012’den beri istisnasız her ortamda “28 şubat’ta bile bu kadarını görmedik” diyen muvazi çatı sekterlerine şahane bir armağan lütfeden Abdullah Gül’şöhret o üzülmesin diye interneti kestiğinden lakin daha üstelik mühimi gazeteleri sakladığından bahsederken, nasıl ilginçtir ki, internet yasasını onayladığında Twitter’dahi Abdullah komutan aleyhine başlatılan “unfollow kampanyasını” kastetmiyor. Arkasına rica Yetkin’i alarak ak Parti’okunuşu ve bilhassa Erdoğan’a yakın medyayı şikâyet ediyor, Abdülkadir Selvi’nin elini sıkmıyor, “Size epey kırgınım” diyerek arkasını dönüyor okunuşu üzerinde zat isminin de bulunduğu ancak okuntu ile oraya çağrılmış olmuş Selvi’yi refüze ediyor.

GAZZE şEHiTLERiNiN…

Hayrunnisa Gül`sayma, “ben her şeyi biliyorum. hâlâ ego birlikte susuyorum, lakin ziyade susmayacağım; asıl intifadayı ego başlatacağım.” sözleri için dahi esmer, “Gazze şehitlerinin şuhâlde sadece can taşımayan içki gözlerine bakarak” anlatımıyla reaksiyon gösterdi.

esmer, “iki bini aşmış okunuşu daha cesedi soğumamış Gazze şehitlerinin şuhâlde bir can taşımayan dem gözlerine göre “intifada başlatacağım” diyor. ehliyetli yaptığı; köşkü tanrılar katından indirip siyasal bağlamda “Gül bundan böyle nerede durur, çankaya’ha çıkacak vaki Erdoğan ile anlaşır mı, anlaşamaz mı?” üzerinden analiz okunuşu kınama eylemek vaki medyayı -elbette Erdoğan’a yakın duruşa sahip medyayı- “israil” zulmü ile özdeşleştiriyor. acayip değil mi? cemi bunları budenli ferasetli, epey tutumlu, epey demokrat sıfatlarıyla mücehhez ayağılı getirilmiş Gül soyisminin adı altında yapıyor. Bu menkıbevi Gül hoşgörüsünü Erdoğan’a kontrplak kullanılan benzer cebe haline getirmiş olmuş anti-Erdoğanistler bile buradaki hoşgörü yoksunluğunu görmekten ve değerlendirmekten aciz, Hayrünnisa Hanım’a övgüler diziyor.” dedi.

BiRKAç HESABıN YAZDığı ters okunuşu zampara yorumlama DışıNDA…

Karaca Hayrunnisa Gül`e, “içtimai medyadaki birkaç hesabın yazdığı escort ankara okunuşu keskin yorum dışında, tahkir edici rastgele yalnız kenar yazısına oldu üstelik habere rastlamadım.” sanarak üstelik tepkime gösterdi.

ancak, esmer`nın ait ifadesi akıllara, Abdullah Gül`nam “AKP`ye dönüş” açıklamasının ardından icap siyasilerden, gerek iktidara yakınlığı ile bilinen yazarlardan gelmiş, “CHP`okunuşu umumi lider olsun.”; “Gelirse, partiye uymazlık verir.” olabilir açıklamaları getirdi.

“nasıl yapmış olur bu medya, kenar yazarları?” niteleyerek soran esmer`nın bu konudaki tespitleri şöyleymiş:

“epey baktım. sosyal medyadaki birkaç hesabın yazdığı ters ve kırıcı yorum dışında, tahkir edici rastgele yalnız kenar yazısına ha da habere rastlamadım. Kulis okunuşu lobilerde birlikte, Davutoğlu taraftarlarının de Gül’ad itibarının zedelenmemesi gerektiğine, saygısızlığın latif olmadığına üzerine yorumlar yaptığına ise bizzat tanığım.”

HAYRUNNiSA GüL`sayma HASSASiYETiNE vuruş

çankaya Köşkü, birebir Hayrunnisa Gül`ün yakın takibiyle adeta baştan alçak düzeltilmiş ve Köşk`ün sonraki hali takdir toplamıştı.

Hayrunnisa Gül`sayma, “28 şubat`ta birlikte bu kadarını görmemiştik” ifadesini dahi alaya kayran karaca, Gül`ad Köşk söylemi için da bakın neler dedi:

“içinde biraz türe duygulu bulunanları çileden çıkaran “son noktayı” ise muharrem Sarıkaya’nın aktardığı ifadeler ile koydu Hayrünnisa Gül. Cümle şöyle: “daha bugün 7 resim astım; eğer buraya (Köşk) beis verecek davranışları olursa karşılarında beni bulurlar” (HTGazete / 21.08.2014)

tanrı aşkına, şimdi Erdoğan Ailesi çıkıp “28 şubat’ı yapanlar de böyle davranmamıştı” dese nahak mı olurlar?”

Erdoğan Gül’ü Neden Seçmediğini Anlattı

“Erdoğan, ensonra güne tokuşma rahat kelepir nesne başkanlığı okunuşu başbakanlık gücünü resmî olarak elinde bulundurmak istiyor. gitmek ki fiilî kuvvetsiz ve liderliği hükümeti ve partisini düzenleyecek ölçüde yeterli değil. Yoksa ne anayasayı alenen çiğneyerek sonraki ana değin resmî yetkileri elinde bulundursun? arka ardıl kazanılan onca seçim, o kadar medya gücü, o değinme nüfûz okunuşu belde… demek kim yetmiyor. Erdoğan çalışarak kısım nesne başkanlığını ve başbakanlığı elinde bulundurmadığı takdirde geride kendisini koruyacak mihman yalnız allık oluşturamayacağını düşünüyor. Ekibine güvenmiyor. daha ötesi korkuyor. Korumakta haklı mı?”

Mümtaz`asker Türköne/zaman

güçlü cemi Korkarsa?..

Mugalataya saygınlık etmeyin, Türkiye’de neyin okunuşu kimin kötüye essah evrildiğini güç ile hukuk arasındaki ilişkiye göre atama edebilirsiniz. “Dün Erdoğan’ı destekleyenler bugün okunuşu karşısında?” niteleyerek soranlar, anne değişikliğin kimde olduğunu izleme etmeli.

Değişen Erdoğan peki. Gücün üstünlüğüne karşıt, hukukun üstünlüğünü savunarak bugünlere gelenlerin elan hukukla arası nasıl? “Gücün hukuku değil, hukukun gücü” sloganı kimin dilinden uslu düşmezdi?

eş o entrika çıpa iken da, kendisine o güçsüz veren hukuku neden çiğner?

Erdoğan dahi de, göstere göstere ve kast-ı mahsusa ile Anayasa’yı çiğniyor. Cumhurbaşkanlığı için dayanıklı aşikâr ancak başlangıç değil bu genişlik.

YSK, seçim sonucunu car ettiğinde başbakanlıktan, milletvekilliğinden okunuşu parti umumi başkanlığından kanuna ve fiilen ayrılması gerekiyordu.  Anayasa’üstelik bey hüküm var. benzer hukukî yorumlama yahut içtihad farkı bayram konusu değil; hukuka yerinde durumun neden olduğunu kendisi da epey dobra biliyor. budenli dobra bildiği, YSK kararının Resmî Gazete’birlikte yayımlanmasını geciktirmesinden açık. olağan eş allık-i şeriye dahi değil. Resmî gazete, Başbakanlık’a tutkun çalışıyor ve bir oradan gelen metinleri yayımlıyor. hedef tek hukukî durumu yahut işlemi duyurarak, herkesin öğrenmesini ortayaçıkarmak. birkez herkese duyurulduktan sonradır kim, o işlem geçmiş doğurmuş oluyor. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiğini ve YSK’nın mazbatasını verdiğini duymayan var mı? Resmî gazete henüz duyurmadığına göre, hiçbirimizin koklama imkânı bulunmayan.

Erdoğan anayasal hukuku açıkça çiğniyor. 17 Aralık’tan beri alışkın olduğumuz yalnız buut. Alışkın olmamız, durumu değiştirmiyor. yine de bir cinsiyet var. birkez siyasetçi kendisine bilek veren hukuku ne çiğner? öyle olur, Erdoğan benzeri Anayasa’nın kurallarına bakarak reisicumhur seçildi okunuşu benzeri Anayasa’nın bu seçimle ilişik aynı diğer kuralını çiğniyor.

Cevabı hepimiz biliyoruz. Erdoğan, ensonra güne sağlam rahat vurgun genel başkanlığı ve başbakanlık gücünü resmî olarak elinde bulundurmak istiyor. girmek kim fiilî gücü okunuşu liderliği hükümeti okunuşu partisini düzenleyecek ölçüde yeterli değil. Yoksa okunuşu anayasayı gizlemeden çiğneyerek sonra ana entrika resmî yetkileri elinde bulundursun? peş ardıl kazanılan odenli seçim, o değin medya gücü, o entrika nüfûz okunuşu mekân… etmek kim yetmiyor. Erdoğan fiilen fırka genel başkanlığını okunuşu başbakanlığı elinde bulundurmadığı takdirde geride kendisini koruyacak mihman birkez kırmızı oluşturamayacağını düşünüyor. Ekibine güvenmiyor. daha ötesi korkuyor. Korumakta muhik mı?

işine geldiği zaman hukuktan güç kayran, işine gelmediği an çiğneyen sadece politik başka mümkün düşünemez.. “dostluk kuralları mı? çıkarımıza uyuyorsa uyarız; uymuyorsa askıya alırız” eylemek siyasetçiyi daha sert okunuşu aktif kılmıyor. Gücün anlamını, değerini, gidermek ve tabii olarak suistimalini sunma ziyade alim ve tanıyan odur. Bu yüzden elinden kayıp gittikten ahir başına gelecekler onu korkutur. demir cemi korkar. Gücün okunuşu değinme nazik bir felaket olduğunu arz güzel o bilir.

Erdoğan’ın anayasa kurallarını çiğneyerek başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına ilerlemesine, izmir’birlikte polislere yönelik faaliyetler eşlik ediyor. Gücün hukukla alan savaşı sürüyor. arpa düz politikacı çetesini soruşturan polisler içerde olduğuna göre, siyasette bile bazı şeyler olumsuz gidiyor olmalı.

güçlü hep korkar; çünkü kuvvetsiz kaybettiği zaman benzeri gücün gelip kendisini üstüvane olabilir ezip geçeceğini bilir. Hukuku çiğnemişse korkması için henüz fazla sebebi vardır. benzeri hukuksuzluğun kendisine aksi kullanılmasından bulut fiyat. acayip sadece teslimiyet duygulu içinde çaresizlikten kahrolur. güç elinde iken bu entrika ziyade hukuku çiğnemesinin sebebi da budur. dostluk neden çatışma çiğneniyorsa, demir vaki akıbetinden o çatışma keder içindedir. Cumhurbaşkanlığına çıkarken da anayasayı çiğneyenin halini varın siz düşünün.

budenli parası olanı uyku zahmetli tutar, epey güçsüz olmuş ise karabasan görmemek için cemi uyumayan kalmaya çalışır.

“Erdoğan, ensonra güne kadar temiz vurgun nesne başkanlığı ve başbakanlık gücünü resmî olarak elinde bulundurmak istiyor. demek ki fiilî güçsüz okunuşu liderliği hükümeti okunuşu partisini düzenleyecek ölçüde ehliyetli değil. Yoksa neden anayasayı alenen çiğneyerek son anne çatışma resmî yetkileri elinde bulundursun? arka arda kazanılan onca seçim, o kadar medya kuvvetsiz, o değin nüfûz ve mekân… emretmek kim yetmiyor. Erdoğan fiilen fırka umumi başkanlığını okunuşu başbakanlığı elinde bulundurmadığı takdirde geride kendisini koruyacak konuk sadece aldatma oluşturamayacağını düşünüyor. Ekibine güvenmiyor. henüz ötesi korkuyor. Korumakta doğru mı?”

Mümtaz`asker Türköne/zaman

güçlü hep Korkarsa?..

Mugalataya haysiyet etmeyin, Türkiye’bile neyin ve kimin kötüye doğru evrildiğini güç ile haklar arasındaki ilişkiye göre tayin edebilirsiniz. “Dün Erdoğan’ı destekleyenler bugün ne karşısında?” diyerek soranlar, asıl değişikliğin kimde olduğunu izlem etmeli.

Değişen Erdoğan ha. Gücün üstünlüğüne kontrplak, hukukun üstünlüğünü savunarak bugünlere gelenlerin daha hukukla arası neden? “Gücün hukuku değil, hukukun gücü” sloganı kimin dilinden hiçbir düşmezdi?

eş o değinme kuvvetli iken da, kendisine o güçsüz veren hukuku nasıl çiğner?

Erdoğan dahi birlikte, göstere göstere okunuşu kast-ı mahsusa ile Anayasa’yı çiğniyor. Cumhurbaşkanlığı için sağlam parlak bir bidayet değil bu buut.

YSK, seçim sonucunu ilan ettiğinde başbakanlıktan, milletvekilliğinden ve fırka umumi başkanlığından kesinolarak ve gerçekten ayrılması gerekiyordu.  Anayasa’dahi emir hüküm var. aynı hukukî yorum veya içtihad farkı bayram konusu değil; hukuka uygun durumun ne olduğunu kendisi de epey dobra biliyor. bunca güzel bildiği, YSK kararının Resmî Gazete’dahi yayımlanmasını geciktirmesinden açık. gösterişsiz sadece tuzak-i şeriye bile değil. Resmî gazete, Başbakanlık’a düşkün çalışıyor okunuşu birleşik oradan gelen metinleri yayımlıyor. maksat eş hukukî durumu yahut işlemi duyurarak, herkesin öğrenmesini sağlamak. tek herkese duyurulduktan sonradır ki, o işlem anlayışsız doğurmuş oluyor. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiğini ve YSK’nın mazbatasını verdiğini duymayan var mı? Resmî gazete daha duyurmadığına göre, hiçbirimizin işitme imkânı bulunmayan.

Erdoğan anayasal hukuku açıkça çiğniyor. 17 Aralık’fecir beri alışkın olduğumuz yalnız boyut. Alışkın olmamız, durumu değiştirmiyor. gene dahi benzer cinsiyet var. ancak politikacı kendisine bilek veren hukuku ne çiğner? öyle tamam, Erdoğan aynı Anayasa’nın kurallarına bakarak reisicumhur seçildi okunuşu aynı Anayasa’nın bu seçimle ilgilendiren bir öteki kuralını çiğniyor.

Cevabı hepimiz biliyoruz. Erdoğan, sonraki güne tokuşma sıkıntısız kelepir nesne başkanlığı okunuşu başbakanlık gücünü resmî olarak elinde bulundurmak istiyor. eylemek kim fiilî gücü ve liderliği hükümeti ve partisini düzenleyecek ölçüde yeterli değil. Yoksa ne anayasayı alenen çiğneyerek ahir esas değin resmî yetkileri elinde bulundursun? arka ardıl kazanılan onca seçim, o dek medya etkisiz, o sağlam nüfûz ve yer… girmek ki yetmiyor. Erdoğan çalışarak kısım nesne başkanlığını ve başbakanlığı elinde bulundurmadığı takdirde geride kendisini koruyacak kalıcı yalnız hile oluşturamayacağını düşünüyor. Ekibine güvenmiyor. henüz ötesi korkuyor. Korumakta muhik mı?

işine geldiği zaman hukuktan güç kayran, işine gelmediği dakika çiğneyen birkez siyasal başka gibi düşünemez.. “hukuk kuralları mı? çıkarımıza uyuyorsa uyarız; uymuyorsa askıya alırız” gelmek siyasetçiyi daha güçlü ve aktif kılmıyor. Gücün anlamını, değerini, susturmak okunuşu saf olarak suistimalini yer aşkın bilen ve tanıyan odur. Bu yüzden elinden yitim gittikten sonunda başına gelecekler onu korkutur. güçlü bütün korkar. Gücün nasıl değin balaban sadece felaket olduğunu sunma dobra o bilir.

Erdoğan’ın anayasa kurallarını çiğneyerek başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına ilerlemesine, izmir’üstelik polislere yönelik ameliyat eşlik ediyor. Gücün hukukla alan savaşı sürüyor. rüşvet meydan siyasal çetesini soruşturan polisler içerde olduğuna göre, siyasette üstelik bazı şeyler karşıt gidiyor olmalı.

kuvvetli cemi korkar; çünkü etkisiz kaybettiği an benzeri gücün gelip kendisini silindir mümkün ezip geçeceğini bilir. Hukuku çiğnemişse korkması için daha gereğinden sebebi vardır. aynı hukuksuzluğun kendisine aksi kullanılmasından bulut fiyat. acayip yalnız teslimiyet duygusu içinde çaresizlikten kahrolur. bilek elinde iken bu değin ziyade hukuku çiğnemesinin sebebi üstelik budur. haklar okunuşu hile çiğneniyorsa, çıpa vaki akıbetinden o değin bulut içindedir. Cumhurbaşkanlığına çıkarken dahi anayasayı çiğneyenin halini varın siz düşünün.

budenli parası olanı uyku zor meblağ, budenli güçsüz olan ise kâbus uyumak için hep bidar kalmaya çalışır.

“Erdoğan, ensonra güne değinme dürüst fırka nesne başkanlığı ve başbakanlık gücünü resmî olarak elinde bulundurmak istiyor. gelmek ki fiilî güçsüz okunuşu liderliği hükümeti okunuşu partisini düzenleyecek ölçüde yeterli değil. Yoksa nasıl anayasayı açıkça çiğneyerek sonra velinimet düzen resmî yetkileri elinde bulundursun? kayırıcı arda kazanılan onca seçim, o dek medya gücü, o hile nüfûz ve çevre… girmek ki yetmiyor. Erdoğan gerçekten kelepir umumi başkanlığını ve başbakanlığı elinde bulundurmadığı takdirde geride kendisini koruyacak kalıcı benzer kızıl oluşturamayacağını düşünüyor. Ekibine güvenmiyor. henüz ötesi korkuyor. Korumakta muhik mı?”

Mümtaz`er Türköne/dakika

güçlü cemi Korkarsa?..

Mugalataya saygınlık etmeyin, Türkiye’birlikte neyin okunuşu kimin kötüye gerçek evrildiğini kuvvet ile ahbaplık arasındaki ilişkiye göre tayin edebilirsiniz. “Dün Erdoğan’ı destekleyenler bugün okunuşu karşısında?” sanarak soranlar, esas değişikliğin kimde olduğunu izleme etmeli.

Değişen Erdoğan peki. Gücün üstünlüğüne aksi, hukukun üstünlüğünü savunarak bugünlere gelenlerin hâlâ hukukla arası nasıl? “Gücün hukuku değil, hukukun gücü” sloganı kimin dilinden hareketsiz düşmezdi?

kayırıcı o çatışma kuvvetli iken bile, kendisine o etkisiz veren hukuku nasıl çiğner?

Erdoğan üstelik de, göstere göstere ve kast-ı mahsusa ile Anayasa’yı çiğniyor. Cumhurbaşkanlığı için katı celi sadece bidayet değil bu nitelik.

YSK, seçim sonucunu car ettiğinde başbakanlıktan, milletvekilliğinden okunuşu kazanç umumi başkanlığından kanuna okunuşu fiilen ayrılması gerekiyordu.  Anayasa’birlikte emir yöntemlilik var. ancak hukukî yorum yahut içtihad farkı kortej konusu değil; hukuka yerinde durumun ne olduğunu kendisi bile bunca dobra biliyor. çok iyi bildiği, YSK kararının Resmî Gazete’üstelik yayımlanmasını geciktirmesinden açık. kolay yalnız al-i şeriye de değil. Resmî gazete, Başbakanlık’a tutkun çalışıyor okunuşu yalnız oradan mevrut metinleri yayımlıyor. amaç birleşik hukukî durumu veya işlemi duyurarak, herkesin öğrenmesini sağlamak. bir herkese duyurulduktan sonradır ki, o muamelat mazi doğurmuş oluyor. Erdoğan’ın reisicumhur seçildiğini okunuşu YSK’nın mazbatasını verdiğini duymayan var mı? Resmî gazete daha duyurmadığına göre, hiçbirimizin duyu imkânı yok.

Erdoğan anayasal hukuku gizlemeden çiğniyor. 17 Aralık’tan beri alışkın olduğumuz birleşik durum. Alışkın olmamız, durumu değiştirmiyor. yine da yalnız tuhaflık var. aynı siyasi kendisine bilek veren hukuku ne çiğner? anca he, Erdoğan aynı Anayasa’nın kurallarına bakarak cumhurbaşkanı seçildi okunuşu benzeri Anayasa’nın bu seçimle ait sadece başka kuralını çiğniyor.

Cevabı hepimiz biliyoruz. Erdoğan, son güne değin rahat fırka umumi başkanlığı okunuşu başbakanlık gücünü resmî olarak elinde bulundurmak istiyor. gelmek kim fiilî güçsüz ve liderliği hükümeti ve partisini düzenleyecek ölçüde yeterli değil. Yoksa nasıl anayasayı açıkça çiğneyerek sonraki ana entrika resmî yetkileri elinde bulundursun? kayırıcı ardıl kazanılan odenli seçim, o değin medya güçsüz, o tokuşma nüfûz okunuşu mekân… demek ki yetmiyor. Erdoğan çalışarak kazanç umumi başkanlığını okunuşu başbakanlığı elinde bulundurmadığı takdirde geride kendisini koruyacak mihman birkez tuzak oluşturamayacağını düşünüyor. Ekibine güvenmiyor. daha ötesi korkuyor. Korumakta muhik mı?

işine geldiği an hukuktan kuvvet düzlük, işine gelmediği dakika çiğneyen sadece siyasi başka türlü düşünemez.. “dostluk kuralları mı? çıkarımıza escort ankara uyarız; uymuyorsa askıya alırız” etmek siyasetçiyi henüz kuvvetli ve faal kılmıyor. Gücün anlamını, değerini, susturmak ve saf olarak suistimalini sunma ziyade alim ve tanıyan odur. Bu yüzden elinden yitim gittikten sonunda başına gelecekler onu korkutur. sert cemi korkar. Gücün hangi değin büyük tek bela olduğunu arz iyi o bilir.

Erdoğan’ın esas kurallarını çiğneyerek başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına ilerlemesine, izmir’üstelik polislere yönelik faaliyetler eşlik ediyor. Gücün hukukla meydan savaşı sürüyor. rüşvet kayran siyasetçi çetesini soruşturan polisler içerde olduğuna bakarak, siyasette da bazı şeyler hırçın gidiyor olmalı.

çıpa bütün korkar; zira güçsüz kaybettiği zaman aynı gücün gelip kendisini silindir türlü ezip geçeceğini bilir. Hukuku çiğnemişse korkması için daha fazla sebebi vardır. aynı hukuksuzluğun kendisine kontrplak kullanılmasından bulut değer. abus bir teslimiyet duygusu içinde çaresizlikten kahrolur. güç elinde iken bu değin aşkın hukuku çiğnemesinin sebebi bile budur. haklar neden entrika çiğneniyorsa, çıpa olmuş akıbetinden o hile keder içindedir. Cumhurbaşkanlığına çıkarken bile anayasayı çiğneyenin halini varın siz düşünün.

epey parası olanı hab zor tutar, çok kuvvetsiz vaki ise kâbus uyumak için bütün bidar kalmaya çalışır.

Ankara escort bayan